Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Maria Brumvig deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Maria Brumvig deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.

2021

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 207.031,79
By- og Kulturudvalget Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem
Tarup-Davinde I/S, bestyrelse for Formand
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Odense Symfoniorkester Medlem 20.000
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Stedfortræder
I alt vederlag 227.031,79

 

2020

Medlem af Funktion  Vederlag årligt (kr.) 
Odense Byråd Medlem  203.064,57 
By- og Kulturudvalget Medlem 
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem
Tarup-Davinde I/S, bestyrelse for Formand
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Stedfortræder
I alt vederlag 203.064,57

 

2019

I egenskab af: Funktion:  Vederlag Årligt (kr.) 
Byrådsmedlem i Odense Kommune 199.276,80
By- og Kulturudvalget Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn Formand
Tarup-Davinde I/S, bestyrelse for Formand
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Stedfortræder
I alt vederlag 199.276,80

 

2018

I egenskab af: Funktion:  Vederlag årligt (kr.) 
Byrådsmedlem i Odense Kommune  195.074,01 
By- og Kulturudvalget  Medlem 
Odense Kommunes Bevillingsnævn Formand
Tarup-Davinde I/S, bestyrelse for Formand
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem 
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Stedfortræder
I alt vederlag 195.074,01

Borgmesterforvaltningen