Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Kristian Guldfeldt deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Byrådsmedlem Kristian Guldfeldt deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

2021

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

207.031,79

By- og Kulturudvalget

Medlem

 
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S Stedfortræder  
Odense Kommunes Handicapråd Stedfortræder  
I alt vederlag 207.031,79

 

2020

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)

Odense Byråd

Medlem

203.064,57

By- og Kulturudvalget

Medlem

 
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S Stedfortræder  
Odense Kommunes Handicapråd Stedfortræder  
I alt vederlag 203.064,57

 

2019

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 199.276,80
By- og Kulturudvalget Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Udvalget for borgerinddragelse Medlem
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S Stedfortræder
Odense Kommunes Handicapråd Stedfortræder
I alt vederlag 199.276,80


2018

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 195.074,01
By- og Kulturudvalget Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Udvalget for borgerinddragelse Medlem
Bestyrelsen for Vandcenter Syd Holding A/S Stedfortræder
Odense Kommunes Handicapråd Stedfortræder
I alt vederlag 195.074,01

 

2017

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 192.750,55
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Stedfortræder
I alt vederlag 192.750,55

 

2016

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 168.969,77
By- og Kulturudvalget Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Stedfortræder
I alt vederlag 168.969,77

 

2015

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 167.515,28
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Stedfortræder
I alt vederlag 167.515,28

 

2014

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 165.198,96
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S Stedfortræder
I alt vederlag 165.198,96

Borgmesterforvaltningen