Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Kasper Ejlertsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Kasper Ejlertsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.

 

2021

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 207.031,79
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Sundhedsudvalget Næstformand  
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Stedfortræder
I alt vederlag 207.031,79

 

2020

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 203.064,57
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Sundhedsudvalget(§ 17, stk. 4-udvalg) Formand 12.688,20
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Stedfortræder
I alt vederlag 215.752,77

 

2019

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune *202.866,40
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Sundhedsudvalget(§ 17, stk. 4-udvalg) Formand 20.000
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Formand 45.685,20
I alt vederlag *268.551,60

*Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn, samt at Kasper Ejlertsen under Cæcilie Crawleys orlov har varetaget formandsposten i Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget).

 

2018

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune *209.394,75
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Sundhedsudvalget(§ 17, stk. 4-udvalg) Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Formand 35.683.50
I alt vederlag *245.078,25

  *Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn, samt at Kasper Ejlertsen under Cæcilie Crawleys orlov har haft formandsposten i Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget).

Borgmesterforvaltningen