Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Claus Skjoldborg Larsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.

2021

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 207.031,79
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Mulernes Legatskole Medlem
Taksationskommissionen efter vejloven Medlem
Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet Medlem
Bestyrelsen for Kold College Medlem
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Stedfortræder
Kommunalpolitisk Topmøde Stedfortræder
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Stedfortræder
Bestyrelsen for CSV Odense Stedfortræder
I alt vederlag 207.031,79

 

2020

Medlem af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem 203.064,57
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Mulernes Legatskole Medlem
Taksationskommissionen efter vejloven Medlem
Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet Medlem
Bestyrelsen for Kold College Medlem
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Stedfortræder
Kommunalpolitisk Topmøde Stedfortræder
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Stedfortræder
Bestyrelsen for CSV Odense Stedfortræder
I alt vederlag 203.064,57

 

2019

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 199.276,80
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Mulernes Legatskole Medlem
Taksationskommissionen efter vejloven Medlem
Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet Medlem
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Stedfortræder
Kommunalpolitisk Topmøde Stedfortræder
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Stedfortræder
Bestyrelsen for CSV Odense Stedfortræder
Hegnsynet Stedfortræder
I alt vederlag 199.276,80

 

2018

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune 195.074,01
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Mulernes Legatskole Medlem
Taksationskommissionen efter vejloven Medlem
Bestyrelsen for Kaj Munk Kollegiet Medlem
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget) Stedfortræder
Kommunalpolitisk Topmøde Stedfortræder
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg Stedfortræder
Bestyrelsen for CSV Odense Stedfortræder
Hegnsynet Stedfortræder
I alt vederlag 195.074,01

Borgmesterforvaltningen