Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Carsten Sørensen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021.

Byrådsmedlem Carsten Sørensen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021.

 

 

2021

I egenskab af: Funktion: Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune  *148.162,99

Børn- og Ungeudvalget

Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem

Stedfortræderposter

   
Odense Renovation A/S    
I alt vederlag
*148.162,99

* Det "anderledes" vederlag skyldes, at Carsten Sørensen først er indtrådt i byrådet den 15. april 2021.  

 

Borgmesterforvaltningen