Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Brian Dybro deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

Rådmand Brian Dybro deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 og 2014.

 

2021

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem (rådmand)
Beskæftigelses- og Socialudvalget Formand *880.980,51
Økonomiudvalget Medlem
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) Medlem
Kommunens styrelse under krise eller krig Medlem
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Regionale aktiviteter
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn
(Udpeget af KKR Syddanmark)
Medlem Mødediæter (fravalgt)
Valgt af KL
KL's Socialudvalg Medlem 33.930
Øvrige
Byg til Vækst Medlem
I alt vederlag *914.910,51

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

 

2020

 I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem (rådmand)    
Beskæftigelses- og Socialudvalget  Formand  *864.791,79
Økonomiudvalget  Medlem  
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)  Medlem  
Kommunens styrelse under krise eller krig  Medlem  
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg  Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
Regionale aktiviteter    
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn (Udpeget af KKR Syddanmark)  Medlem  Mødediæter (fravalgt)
Valgt af KL    
KL's Socialudvalg  Medlem  33.930
Øvrige    
Byg til Vækst  Medlem  
I alt vederlag    *898.721,79

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

 

2019

 I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune    
Beskæftigelses- og Socialudvalget  Formand  *846.730,53
Økonomiudvalget  Medlem  
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)  Medlem  
Kommunens styrelse under krise eller krig  Medlem  
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg  Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
Udvalget for borgerinddragelse  Formand  
Bestyrelsen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU)  Medlem  
Regionale aktiviteter    
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn (Udpeget af KKR Syddanmark)  Medlem  Mødediæter (fravalgt)
Valgt af KL    
KL's Socialudvalg  Medlem  8.271,50
Øvrige    
Byg til Vækst  Medlem  
I alt vederlag    *855.002,03

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

 

2018

 I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune    
Beskæftigelses- og Socialudvalget  Formand  *827.204,49
Økonomiudvalget  Medlem  
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)  Medlem  
Kommunens styrelse under krise eller krig  Medlem  
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg  Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
Udvalget for borgerinddragelse  Formand  
Bestyrelsen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU)  Medlem  
Regionale aktiviteter    
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn (Udpeget af KKR Syddanmark)  Medlem  Mødediæter (fravalgt)
Øvrige    
Byg til Vækst  Medlem  
I alt vederlag    *827.204,49

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

 

2017

I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune, 1. viceborgmester    *282.634,31
Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)  Formand  20.000
By- og Kulturudvalget  Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg  Medlem  
Kredsrådet Fyns Politi  Stedfortræder  
Kommunens styrelse under krise eller krig  Stedfortræder  
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S  Stedfortræder  
 I alt vederlag    302.584,31

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

 

2016

I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune, 1. viceborgmester    *250.818,99
By- og Kulturudvalget  Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg  Medlem  
Kredsrådet Fyns Politi  Stedfortræder  
Kommunens styrelse under krise eller krig  Stedfortræder  
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S  Stedfortræder  
I alt vederlag    250.818,99

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

 

2015

I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune, 1. viceborgmester    *250.818,99
By- og Kulturudvalget  Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg  Medlem  
Kredsrådet Fyns Politi  Stedfortræder  
Kommunens styrelse under krise eller krig  Stedfortræder  
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S  Stedfortræder  
 I alt vederlag    250.818,99

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

 

2014

I egenskab af  Funktion  Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune, 1. viceborgmester    *248.129,04
By- og Kulturudvalget  Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde  Medlem  
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg  Medlem  
Kredsrådet Fyns Politi  Stedfortræder  
Kommunens styrelse under krise eller krig  Stedfortræder  
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S  Stedfortræder  
I alt vederlag    248.129,04

* Det højere vederlag skyldes, at Brian Dybro er rådmand.

Borgmesterforvaltningen