Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Araz Khan deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021 og 2020.

Byrådsmedlem Araz Khan deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021 og 2020.

 

 

2021

I egenskab af: Funktion: Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune *222.211,55

Børn- og Ungeudvalget

Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Langelinie Kollegiet Medlem
Odense Katedralskole Medlem

 Stedfortræderposter

   
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget)
I alt vederlag
*222.211,55

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år. 

 

 

2020

I egenskab af: Funktion: Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune *72.952,76
Børn- og Ungeudvalget Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Langelinie Kollegiet Medlem  
Odense Katedralskole Medlem  
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget) Stedfortræder  
I alt vederlag *72.952,76

* Det "anderledes" vederlag skyldes, at Araz Khan først er indtrådt i byrådet den 1. september 2020, samt tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

Borgmesterforvaltningen