Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Abdinoor Adam Hassan deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.

Byrådsmedlem Abdinoor Adam Hassan deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for 2021, 2020, 2019 og 2018.

 

2021

I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem *222.211,55
Ældre- og Handicapudvalget Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem
Odense Kommunes Handicapråd Medlem
Odense Kommunes Bevillingsnævn Stedfortræder
I alt vederlag *222.211,55
 

* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år. 

 

 

2020

 I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Odense Byråd Medlem  *195.624,63
Ældre- og Handicapudvalget Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Odense Kommunes Handicapråd Medlem  
Odense Kommunes Bevillingsnævn Stedfortræder  
I alt vederlag    *195.624,63

* Dertil kommer tillæg for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Beløbet indeholder derudover tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

 

2019

 I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune    *191.961,81
Ældre- og Handicapudvalget Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Odense Kommunes Handicapråd Medlem  
Odense Kommunes Bevillingsnævn Stedfortræder  
I alt vederlag    *191.961,81

* Dertil kommer tillæg for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Beløbet indeholder derudover tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.

 

 

2018

 I egenskab af Funktion Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune    *209.394,75
Ældre- og Handicapudvalget Medlem  
Kommunalpolitisk Topmøde Medlem  
Odense Kommunes Handicapråd Medlem  
Odense Kommunes Bevillingsnævn Stedfortræder  
I alt vederlag    *209.394,75
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn på under 10 år.  

Borgmesterforvaltningen