Spring til indhold

Sundhedsudvalget 

Sundhedsudvalget rådgiver Økonomiudvalget samt de stående udvalg om udvikling af den samlede sundhedsopgave i Odense Kommune.

Sundhedsudvalget er et §17, stk. 4-udvalg, hvilket vil sige et udvalg, som byrådet kan vælge af nedsætte til specifikke opgaver i henhold til Styrelseslovens §17, stk. 4.

 

Forbindelse til de politiske fagudvalg

Opgaverne i Sundhedsudvalget går på tværs af de politiske fagudvalgs opgaveområder, men løses også inden for hvert af udvalgenes områder. Derfor har Sundhedsudvalget ansvaret for også at rådgive de stående udvalg.

 

Styring via strategi

Den samlede sundhedsopgave bliver styret af en strategisk operationel plan, der sikrer en koordineret politisk og strategisk retning samt en optimal anvendelse af de økonomiske ressourcer og de faglige kompetencer.

 

Sundhedschefen og Sundhedssekretariatet i Borgmesterforvaltningen sekretariatsbetjener Sundhedsudvalget.

 

Sammensætning af Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget består af de til enhver siddende rådmænd for Børn- og Ungeudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Socialudvalget. Derudover udpeges fire byrådsmedlemmer, hvoraf den ene skal være medlem af By- og Kulturudvalget.

 

Læs mere om Sundhedsudvalget i Forretningsorden for Sundhedsvalget i Odense Kommune.

 

Medlemmer af Sundhedsudvalget 2016-2017

Se desuden:

Dagsordner og referater for Sundhedsudvalget

Mødedatoer for Sundhedsudvalget

Fraværsliste for medlemmerne af Sundhedsudvalget

Borgmesterforvaltningen