Spring til indhold

Sundhedsudvalget

Find dagsordener og referater fra Sundhedsudvalget her. 

Læs og søg i tidligere og aktuelle dagsordner og referater i Sundhedsudvalget.

OBS: Dagsordener er kun tilgængelige forud for møderne. Herefter vil de blive omdøbt til referater.


Forstå sagskategorierne

I titlerne til dagsordenpunkterne er der angivet sagskategorier. Disse kategorier betyder følgende:

A-sag: Angives ikke i titlen, men er sager til afgørelse i byrådet.

B-sag: Sager til afgørelse i de stående udvalg eller Økonomiudvalget.

C-sag: Sager til drøftelse.

D-sag: Sager til orientering.

E-sag: Initiativretssager, der sættes på dagsorden efter initiativ fra et byråds-/udvalgsmedlem eller fra et af byrådets partier.

Sundhedsforvaltningen