Spring til indhold

Sådan læser du dagsordener og referater

Læs her, hvordan en dagsorden og et referat er opbygget.

En dagsorden består af sagsresumé, indstilling og sagsfremstilling. Derudover er effekt og økonomi faste underpunkter til sagsfremstillingen.

 

Du kan få overblik over sagen ved blot at læse sagsresuméet og indstillingen. Ønsker du uddybende oplysninger, kan du læse videre i sagsfremstillingen.

 

Publicering på hjemmesiden

Dagsordenen for det enkelte møde bliver lagt på hjemmesiden torsdagen før mødet. Det er ikke muligt at angive et nærmere tidspunkt, da det afhænger af dagsordenens størrelse og sagernes karakter.

Referatet lægges på hjemmesiden dagen efter mødet (torsdag), men igen er der ikke mulighed for at angive et nærmere tidspunkt.

Den eneste forskel på en dagsorden og et referat er beslutningen, der bliver påført sagen efter mødet. Beslutningen er placeret lige efter indstillingen og står altså ikke til sidst i sagen.

 

Økonomisk ordbog

I dagsordenerne indgår en række økonomiske termer, som måske ikke umiddelbart giver mening for alle. 

Derfor kan du her læse en økonomisk ordbog med en kort forklaring på de mest anvendte økonomiudtryk.

Borgmesterforvaltningen