Spring til indhold

Dagsordner og referater fra Ældre- og Handicapudvalgets møder

Find dagsordner og referater fra Ældre- og Handicapudvalget.

Møderne i Ældre- og Handicapudvalget afholdes hver anden tirsdag klokken 08.30. Se Ældre- og Handicapudvalgets mødedatoer her.

Læs og søg i nyere og aktuelle dagsordner og referater i Ældre- og Handicapudvalget efter 2015.
Find dagsordner og referater fra tidligere møder i Ældre- og Handicapudvalget (1998 - 2015).

OBS: Dagsordener er kun tilgængelige forud for møderne. Herefter vil de blive omdøbt til referater.


Forstå sagskategorierne

I titlerne til dagsordenpunkterne er der angivet sagskategorier. Disse kategorier betyder følgende:

 

A-sag: Angives ikke i titlen, men er sager til afgørelse i byrådet.

B-sag: Sager til afgørelse i de stående udvalg eller Økonomiudvalget.

C-sag: Sager til drøftelse.

D-sag: Sager til orientering.

E-sag: Initiativretssager, der sættes på dagsorden efter initiativ fra et byråds-/udvalgsmedlem eller fra et af byrådets partier.

Ældre- og Handicapforvaltningen