Spring til indhold

Dagsordener og referater fra Beskæftigelses- og Socialudvalgets møder

Find dagsordner og referater fra Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Møderne i Beskæftigelse- og Socialudvalget afholdes tirsdage klokken 08.30. Se Beskæftigelses- og Socialudvalget mødedatoer her.

Læs og søg i nye og aktuelle dagsordner og referater i Beskæftigelses- og Socialudvalget efter 2015.

Find dagsordner og referater fra tidligere møder i Beskæftigelses- og Socialudvalget (1998 - 2015).

OBS: Dagsordener er kun tilgængelige forud for møderne. Herefter vil de blive omdøbt til referater.

Forstå sagskategorierne

A-sag: Angives ikke i titlen, men er sager til afgørelse i byrådet.
B-sag: Sager til afgørelse i de stående udvalg eller Økonomiudvalget.
C-sag: Sager til drøftelse.
D-sag: Sager til orientering.
E-sag: Initiativretssager, der sættes på dagsorden efter initiativ fra et byråds-/udvalgsmedlem eller fra et af byrådets partier.

 

OBS: Dagsordener er kun tilgængelige forud for møderne. Herefter vil de blive omdøbt til referater.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen