Spring til indhold

Mødedatoer 2010 i By- og Kulturudvalget

Mødedatoer 2010.

By- og Kulturudvalget afholder møder i 2010 på følgende tirsdage kl. 8.15 i Salen, Odense Slot, indgang C: 

19. januar (+ konference den 19. og 20. januar)
  2. februar
16. februar 

Vinterferie  

  9. marts

Påskeferie 

13. april 
27. april
11. maj 
25. maj
15. juni 

Sommerferie 

24. august 
  7. september 
21. september 
  5. oktober  

Efterårsferie  

26. oktober
  9. november 
23. november 
14. december (mødet starter kl. 16.00)

By- og Kulturforvaltningen