Spring til indhold

Fraværsliste for By- og Kulturudvalgets møder

Se fravær.

Fravær møder i 2009


Navn Varetagelse af andet offentligt hverv Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag Sygdom Graviditet/barsel Ferie Uoplyst årsag Samlet antal fraværsdage
Anker Boye  

0

Thomas Funding

 

13/1

1

Tina Bue Jensen

 

0

Steen Møller

10/2

1

Poul Falck

0

Lars Chr. Lilleholt

13/1

1

Per Berga Rasmussen

 

0


Fravær møder i 2008 

Navn Varetagelse af andet offentligt hverv Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag Sygdom Graviditet/barsel Ferie Uoplyst årsag Samlet antal fraværsdage
Anker Boye

0

Thomas Funding

12/2

12/8

26/8 (privat)

3

Tina Bue Jensen

22/4
20/5
10/9

3

Steen Møller

12/2
18/11

2

Poul Falck

0

Lars Chr. Lilleholt

6/5

1

Per Berga Rasmussen

20/5

1

Fravær ved møder i 2007

Navn

Vare-tagelse

af andet off.

hverv

Tjeneste-rejse eller anden arbejds-

mæssig årsag

Sygdom

Graviditet/ barsel

Ferie

Uoplyst årsag

Samlet antal

fraværs

dage

Anker Boye

 

 

 

 

 

22/5

1

Thomas Funding

 

28/8

 

 

 

 

20/3

8/5

4/12

4

 

Tina Bue

Jensen

 

 

 

 

 

6/3

1

Steen Møller

9/10

6/11

28/8

 

 

 

24/8

 

4

Poul Falck

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Chr. Lilleholt

 

28/8

 

 

 

20/3

2

Per Berga Rasmussen

 

 

 

 

 

19/6

1

Datoen for fraværet angives.

Det bemærkes, at al fravær i perioden fra den 1/1 - 1/6 2007 er registreret under rubrikken "uoplyst årsag"

 

By- og Kulturforvaltningen