Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014.

Rådmand Susanne Crawley Larsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014

 

2017

 

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

817.068,96*

 

Børn- og Ungeudvalget

 

Formand

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

Medlem

 

Kommunens styrelse under krise eller krig

 

Medlem

 

Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)
Medlem
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

 

Medlem

 

Økonomiudvalget

 

Medlem

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

P.t. ingen stedfortræderposter

Øvrige

Red Barnet, Odense Formand

 

I alt vederlag

 

 

817.068,96

 

* Det højere vederlag skyldes, at Susanne Crawley Larsen er rådmand.


 

 

2016

 

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

610.628,04*

 

Børn- og Ungeudvalget

 

Formand

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

Medlem

 

Kommunens styrelse under krise eller krig

 

Medlem

 

Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg)
 Medlem  
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

 

Medlem

 

Økonomiudvalget

 

Medlem

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

P.t. ingen stedfortræderposter

Øvrige
Bestyrelsen for Odense Teater

 

Formand

 

 

93.600

 

 Red Barnet, Odense  Formand  

 

I alt vederlag

 

 

704.228,04

 

* Det højere vederlag skyldes, at Susanne Crawley Larsen er rådmand.

 

2015

 

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

605.804,04*

 

Børn- og Ungeudvalget

 

Formand

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

Medlem

 

Beredskabskommissionen

 

Medlem

 

Kommunens styrelse under krise eller krig

 

Medlem

 

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

 

Medlem

 

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

 

Medlem

 

Økonomiudvalget

 

Medlem

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

P.t. ingen stedfortræderposter

Øvrige    
Bestyrelsen for Odense Teater

 

Formand

 

 

93.600

 

 

I alt vederlag

 

 

699.404,04

 

* Det højere vederlag skyldes, at Susanne Crawley Larsen er rådmand.

 

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

603.087

Børn- og Ungeudvalget

Formand

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 
Beredskabskommissionen

Medlem

 
Kommunens styrelse under krise eller krig

Medlem

 
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse

Medlem

 
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

Medlem

 
Økonomiudvalget

Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   
 Bestyrelsen for Odense Teater

 Formand

 93.600

I alt vederlag

 

699.404,04 

 Borgmesterforvaltningen