Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Steen Møller deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014.

Rådmand Steen Møller deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014

 

2017

 

 
 
 

I egenskab af:

 
 
 

Byrådsmedlem er:

 
 
 

Vederlag årligt (kr.)

 
 
 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 
 
 

817.068,96*

Økonomiudvalget
 
 
 

Medlem

Beskæftigelses- og Socialudvalget
 
 
 

Formand

 
 
 

 

Kommunalpolitisk Topmøde
 
 
 

Medlem

 
 
 

Bestyrelsen for Odense Zoologiske Have

 
 
 

Formand

 
 
 

Mødediæter

Bestyrelsen for det Grønlandske Hus i Odense

Næstformand

Beredskabskommissionen
 
 
 

Medlem

Kommunens styrelse under krise eller krig
 
 
 

Medlem

Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) Medlem
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg
 
 
 

Medlem

Bestyrelsen for den selvejende institution "Brandts"

Medlem

30.000

Regionale aktiviteter
Syddansk Vækstforum

Medlem

Mødediæter

Bestyrelsen for HF & VUC FYN

Næstformand

33.362,91

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

Næstformand

Mødediæter

Valgt af KL
KL´s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg

Medlem

 
 
 

30.000

KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark

Medlem

Mødediæter

Udpeget af Europa-Kommissionen

Civitas - Political Advisory Committee

Formand

Øvrige

Nordatlantisk Hus

Formand

Byg til Vækst

Suppleant

Elite Teater  Medlem  
 I alt vederlag

910.431,87

  

* Det højere vederlag skyldes, at Steen Møller er rådmand.

 

 

2016

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

605.804,04*

Økonomiudvalget

Medlem

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Formand

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Bestyrelsen for Odense Zoologiske Have

Formand

Mødediæter

Bestyrelsen for det Grønlandske Hus i Odense

Næstformand

Beredskabskommissionen

Medlem

Kommunens styrelse under krise eller krig

Medlem

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

Medlem

Bestyrelsen for den selvejende institution "Brandts"

Medlem

30.000

Regionale aktiviteter
Syddansk Vækstforum

Medlem

Mødediæter

Bestyrelsen for HF & VUC FYN

Næstformand

33.362,91

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

Næstformand

Mødediæter

Valgt af KL
KL´s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg

Medlem

30.000

KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark

Medlem

Mødediæter

Udpeget af Europa-Kommissionen

Civitas - Political Advisory Committee

Formand

Øvrige

Nordatlantisk Hus

Formand

Byg til Vækst

Medlem

I alt vederlag

699.166,95

  

* Det højere vederlag skyldes, at Steen Møller er rådmand.

 

2015

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

605.804,04*

Økonomiudvalget

Medlem

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Formand

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Bestyrelsen for Odense Zoologiske Have

Formand

Mødediæter

Bestyrelsen for det Grønlandske Hus i Odense

Næstformand

Beredskabskommissionen

Medlem

Kommunens styrelse under krise eller krig

Medlem

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

Medlem

Bestyrelsen for den selvejende institution "Brandts"

Medlem

30.000

Regionale aktiviteter
Syddansk Vækstforum

Medlem

Mødediæter

Bestyrelsen for HF & VUC FYN

Næstformand

33.362,91

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

Næstformand

Mødediæter

Valgt af KL
KL´s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg

Medlem

30.000

KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark

Medlem

Mødediæter

Udpeget af Europa-Kommissionen

Civitas - Political Advisory Committee

Formand

Øvrige

Nordatlantisk Hus

Formand

Byg til Vækst

Medlem

I alt vederlag

699.166,95

  

* Det højere vederlag skyldes, at Steen Møller er rådmand.

 

 

2014

 

 

I egenskab af:

 

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

 

603.087*

 

 

Økonomiudvalget

 

Medlem

 

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

Formand

 

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

Medlem

 

 

 

Bestyrelsen for Odense Zoologiske Have

 

 

 

Formand

 

 

 

Mødediæter

 

 

Bestyrelsen for det Grønlandske Hus i Odense

 

Næstformand

 

 

Beredskabskommissionen

 

Medlem

 

 

Kommunens styrelse under krise eller krig

 

Medlem

 

 

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

 

Medlem

 

 

Bestyrelsen for den selvejende institution "Brandts"

 

Formand

 

 

 

50.000

 

 

LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

 

Formand

 

 

Regionale aktiviteter
Syddansk Vækstforum

 

Medlem

 

 

 

Mødediæter

 

 

Bestyrelsen for HF & VUC FYN

 

Næstformand

 

 

 

33.362,91

 

 

 

Interreg-udvalget 5a

 

 

 

Medlem

 

 

Valgt af KL
KL´s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg

 

Medlem

 

 

 

30.000

 

 

KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark

 

Medlem

 

 

 

Mødediæter

 

 

 

Udpeget af Europa-Kommissionen

 

 

Civitas - Political Advisory Committee

 

Medlem

 

 

 

Øvrige

 

 

 

Nordatlantisk Hus

 

 

 

Formand

 

 

 

Byg til Vækst

 

 

 

Medlem

 

 

 

I alt vederlag

 

 

 

716.449,91

 

 

 

* Det højere vederlag skyldes, at Steen Møller er rådmand.

 

 

 

 

 

 

Borgmesterforvaltningen