Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Borgmester Peter Rahbæk Juel deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014 .

Tidligere byrådsmedlem og nuværende borgmester Peter Rahbæk Juel deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014

 

 

2017

 

 
 

I egenskab af:

 
 

Byrådsmedlem er:

 
 

Vederlag årligt (kr.)

 
Byrådsmedlem i Odense Kommune (Borgmester)

 

1.123.547,04

 

Kommunens styrelse under krise eller krig

 

Formand

 

 

0

 

Kredsrådet Fyns Politi

 

Medlem

 

0

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 
Medlem

 

0

 

 

Odense Bæredygtighedsråd

 

Formand

 
 

0

 

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

 
 

Formand

 
 

0

 

 

Økonomiudvalget

 

Formand

 
0

 

 

Byhistorisk udvalg

 

Formand

 
0

 

 

Odense Renovation A/S

 

 

Formand 

 

Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

 

100.000

 

0

 

 

Vand Center Syd A/S

 

 

Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

 

0

 

Fjernvarme Fyn A/S

 

 

Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

 

 

 

0

 

Odense Letbane

 

 

Repræsentant for Odense ved generalforsamlingen

 

0

 

Repræsentantskabet for Syddansk Universitet

 
Medlem
 
0

 

 

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle

 

 

Medlem

 

0

 

Udvikling Fyn A/S

 
Medlem
 
0

 

 

Beredskabskommissionen for Beredskab Fyn

 

 

Medlem

 

0

Regionale aktiviteter

 

Borgmesterforum

 

 

Medlem

 

0

 

Kontaktudvalget

 

 

Medlem

 

0

Valgt af KL

 

KL Borgmestermøde

 

Medlem

 

0

 

 

KL´s Repræsentantskab

 

Medlem

 

0

 

 

KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark

 

Medlem

 

 

0

Øvrige

 

Bestyrelsen for University College Lillebælt

 

 

Næstformand

 

40.000

I alt vederlag

 

1.263.547,04

 

 

 

 

2016

 

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

182.788,72*

 

By- og Kulturudvalget

 

Næstformand

 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

 

Formand

 

 

100.000

 

Bestyrelsen for University College Lillebælt

 

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

Medlem

 

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle

 

Medlem

 

Øvrige
University College Lillebælts Bestyrelse

 

Næstformand

 

 

40.000

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

Bestyrelsen for Odense Havn
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg
Odense Kommunes Bevillingsnævn
KL's Repræsentantskab

 

I alt vederlag

 

 

322.788,72

 

2015

 

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

181.102,50*

 

By- og Kulturudvalget

 

Næstformand

 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

 

Formand

 

 

100.000

 

Bestyrelsen for University College Lillebælt

 

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

Medlem

 

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle

 

Medlem

 

Øvrige
University College Lillebælts Bestyrelse

 

Næstformand

 

 

40.000

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

Bestyrelsen for Odense Havn
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg
Odense Kommunes Bevillingsnævn
KL's Repræsentantskab

 

I alt vederlag

 

 

321.102,50

 

 

2014

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

178.524,00*

By- og Kulturudvalget

Næstformand 

 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Formand

100.000 

Bestyrelsen for University College Lillebælt

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem 

 

Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 

 Medlem

 
Øvrige     
University College Lillebælts Bestyrelse 

Næstformand

 40.000

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   
Bestyrelsen for Odense Havn    
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg    
Odense Kommunes Bevillingsnævn    
KL's Repræsentantskab    

I alt vederlag

 

318.524,00

 
* Det højere vederlag skyldes tillæg for hjemmeboende børn

Borgmesterforvaltningen