Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Per Berga Rasmussen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014.

Byrådsmedlem Per Berga Rasmussen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014

 

2017

 

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

192.750,55

 

By- og Kulturudvalget

 

Medlem

 

 

 

 

Fredningsnævnet

 

Medlem

 

Generalforsamling for Danske Havne

 

Medlem

 

 

 

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

Medlem

 

 

 

 

Grønt Råd

 

Medlem

 

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse

 

Medlem

 

Odense Bæredygtighedsråd

 

Medlem
KL
KL's repræsentantskab

 

suppleant

 

 

Alm. mødediæter

 

KKR i Region Syddanmark

 

Medlem

 

 

Alm. mødediæter

 

 

I alt vederlag

 

 

192.750,55

 

 

*** Byrådet har på mødet den 9/11 2016 besluttet at ændre i bestyrelsessammensætningen for Odense Havn. Ca. pr. 1/3 2017 skifter havnen herudover navn til Lindø Port of Odense A/S, og når dette er en realitet, vil oplysningerne blive ændret i overensstemmelse hermed.

 

2016

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

167.515,28*

By- og Kulturudvalget

Medlem

 

Fredningsnævnet

Medlem

Generalforsamling for Danske Havne

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Grønt Råd

Medlem

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse

Medlem

Bestyrelsen for Odense Havn

Medlem

45.000

KL
KL's repræsentantskab

suppleant

Alm. mødediæter

KKR i Region Syddanmark

Medlem

Alm. mødediæter

I alt vederlag

212.515,28

 

* Per Berga Rasmussen er fratrådt som rådmand den 9. september 2015. 

2015

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

167.515,28*

By- og Kulturudvalget

Medlem

 

Fredningsnævnet

Medlem

Generalforsamling for Danske Havne

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Grønt Råd

Medlem

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse

Medlem

Bestyrelsen for Odense Havn

Medlem

45.000

KL
KL's repræsentantskab

suppleant

Alm. mødediæter

KKR i Region Syddanmark

Medlem

Alm. mødediæter

I alt vederlag

212.515,28

* Per Berga Rasmussen er fratrådt som rådmand den 9. september 2015. 

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

603.087

Ældre- og Handicapudvalget

Formand

Beredskabskommissionen

Medlem

Generalforsamling for Danske Havne

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Kommunens styrelse under krise eller krig

Medlem

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

Medlem

Bestyrelsen for Odense Havn

Medlem

45.000

Odense Kommunes Handicapråd

Medlem

Økonomiudvalget

Medlem

KL
KL's repræsentantskab

Medlem

Alm. mødediæter

KKR i Region Syddanmark

Medlem

Alm. mødediæter og kørselsgodtgørelse

I alt vederlag

648.087

 

Borgmesterforvaltningen