Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Line Mørk deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014.

Byrådsmedlem Line Mørk deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014

 

2017

 

 
 

I egenskab af:

 
 

Byrådsmedlem er:

 
 

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune
 
 

 

192.750,55
Børn- og Ungeudvalget
Medlem
KL-Toppolitisk årsmøde
Medlem
Kontaktudvalg 0-6 år, Nord

Medlem

Kontaktudvalg Ungemiljø, Nord

Medlem

Kontaktudvalg 6-12 år, Syd  Medlem  
Kontaktudvalg Specialområdet, bydækkende 0-18 år   Medlem   
Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter P.t. ingen stedfortræderposter.
 
 

 

 
 

I alt vederlag

 
 

 

 
 
192.750,55


 

 

2016

 

 
 

I egenskab af:

 
 

Byrådsmedlem er:

 
 

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune
 
 

 

168.969,77
Børn- og Ungeudvalget
Medlem
KL-Toppolitisk årsmøde
Medlem
Kontaktudvalg Børnemiljø Nord

Medlem

Kontaktudvalg Ungemiljø Nord

Medlem

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter
 
 

 

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg
 
 

I alt vederlag

 
 

 

 
 
168.969,77

 

2015

 
 

I egenskab af: 

 
 

Byrådsmedlem er: 

 
 

Vederlag årligt (kr.) 

Byrådsmedlem i Odense Kommune 
 
 

 

167.515,28
Børn- og Ungeudvalget
Medlem
 
KL-Toppolitisk årsmøde
Medlem
 
Kontaktudvalg Børnemiljø Nord     

Medlem 

 
Kontaktudvalg Ungemiljø Nord 

Medlem 

 
Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter
 
 
 

 

Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg    
 
 

I alt vederlag 

 
 

 

 
 
167.515,28

 

2014

 

 
 
 

 

I egenskab af:

 

 

 
 
 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

 
 
 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune
 
 
165.198,96
Børn- og Ungeudvalget
Medlem
KL-Toppolitisk årsmøde
Medlem
Kontaktudvalg Børnemiljø Nord
 

 

Medlem

 

 

Kontaktudvalg Ungemiljø Nord
 

 

Medlem

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter
 
 
 
Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg
 
 
 

 

I alt vederlag

 

 

 
 
 
 
165.198,96
 

 

 

 

Borgmesterforvaltningen