Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Lars Havelund deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014.

Byrådsmedlem Lars Havelund deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014

 

2017

 
I egenskab af:
 
Byrådsmedlem er:
 
Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune
 
 
192.750,55
 
By- og Kulturudvalget
 
Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde
Medlem
 
 
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Medlem

50.000
Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter
 
 
 
 
 
 
 
 
Odense Kommunes Bevillingsnævn
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg
Øvrige
Dansk Affaldsforenings bestyrelse
Medlem
18.000
 
I alt vederlag
 
 
 260.750,55

 

 

2016

 
I egenskab af:
 
Byrådsmedlem er:
 
Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune
 
 
182.788,72*
 
By- og Kulturudvalget
 
Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde
Medlem
 
 
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Medlem

50.000
Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter
 
 
 
 
 
 
 
 
Odense Kommunes Bevillingsnævn
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg
Øvrige
Dansk Affaldsforenings bestyrelse
Medlem
18.000
 
I alt vederlag
 
 
 
250.788,72

* Vederlagets størrelse skyldes tillæg for hjemmeboende børn.

 

2015

 
I egenskab af:
 
Byrådsmedlem er:
 
Vederlag årligt (kr.)
Byrådsmedlem i Odense Kommune
 
 
161.102,50*
 
By- og Kulturudvalget
 
Medlem
Kommunalpolitisk Topmøde
Medlem
 
 
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Medlem

50.000
Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter
 
 
 
 
 
 
 
 
Odense Kommunes Bevillingsnævn
 
 
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg
Øvrige
Dansk Affaldsforenings bestyrelse
Medlem
18.000
 
I alt vederlag
 
 
 
249.102,50

* Vederlagets størrelse skyldes tillæg for hjemmeboende børn og dertil kommer tillæg for tabt arbejdsfortjeneste.

 

2014 

 
I egenskab af: 

 

 
Byrådsmedlem er: 

 

 
Vederlag årligt (kr.) 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune
 
 
158.524,00* 
 
By- og Kulturudvalget
 
Medlem
 
Kommunalpolitisk Topmøde
Medlem
 
 
Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Medlem

50.000 
Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Odense Kommunes Bevillingsnævn
 

 

 

 

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg    
Øvrige    
Dansk Affaldsforenings bestyrelse
Medlem
18.000
 
I alt vederlag 
 
 
 
226.524,00

  

* Vederlagets størrelse skyldes tillæg for hjemmeboende børn og dertil kommer tillæg for tabt arbejdsfortjeneste.


Borgmesterforvaltningen