Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Dorte Hjertstedt Boye deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014.

Byrådsmedlem Dorte Hjertstedt Boye deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014

 

2017

 

 

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

 

 

192.750,55

 

 

Børn- og Ungeudvalget
 

 

Medlem

 

 

Bestyrelsen for det Fynske Kunstakademi
 

 

Medlem

 

 

 

 

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

 

 

 

 

Medlem

 

 

 

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

 

 

 

Medlem

 

 

Odense Kommunes Bevillingsnævn
 

 

Formand

 

 

Tornbjerg Gymnasium
 

 

Medlem

 

 

Kontaktudvalg 6-12 år, Nord
 

 

Medlem

 

 

Kontaktudvalg 0-6 år, Syd
 

 

Medlem

 

 

 Kontaktudvalg Ungemiljø, Vest

Medlem

 

 
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S
 

 

Formand

 

 

 

 

100.000

 

 

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse
 

 

I alt vederlag

 

 

 

 

292.750,55

 


 

 

2016

 

 

 

I egenskab af:

 

 

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

 

 

168.969,77

 

 

Børn- og Ungeudvalget
 

 

Medlem

 

 

Bestyrelsen for det Fynske Kunstakademi
 

 

Medlem

 

 

 

 

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

 

 

 

 

Medlem

 

 

 

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

 

 

 

Medlem

 

 

Odense Kommunes Bevillingsnævn
 

 

Formand

 

 

Tornbjerg Gymnasium
 

 

Medlem

 

 

Kontaktudvalg Børnemiljø Syd
 

 

Medlem

 

 

Kontaktudvalg Ungemiljø Vest
 

 

Medlem

 

 

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S
 

 

Formand

 

 

 

 

100.000

 

 

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse
 

 

I alt vederlag

 

 

 

 

268.969,77

 

 

 

 

2015

 

 

 

I egenskab af:

 

 

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

 

 

167.515,28

 

 

Børn- og Ungeudvalget
 

 

Medlem

 

 

Bestyrelsen for det Fynske Kunstakademi
 

 

Medlem

 

 

 

 

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

 

 

 

 

Medlem

 

 

 

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

 

 

 

Medlem

 

 

Odense Kommunes Bevillingsnævn
 

 

Formand

 

 

Tornbjerg Gymnasium
 

 

Medlem

 

 

Kontaktudvalg Børnemiljø Syd
 

 

Medlem

 

 

Kontaktudvalg Ungemiljø Vest
 

 

Medlem

 

 

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S
 

 

Formand

 

 

 

 

100.000

 

 

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse
 

 

I alt vederlag

 

 

 

 

267.515,28

 

 

 

 

 

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

165.198,96

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

 

Bestyrelsen for det Fynske Kunstakademi

Medlem

 

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 
Odense Kommunes Bevillingsnævn

Formand

 
Tornbjerg Gymnasium

Medlem

 
Kontaktudvalg Børnemiljø Syd

Medlem

 
Kontaktudvalg Ungemiljø Vest

Medlem

 
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S 

Formand 

 100.000

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   
Odense Kommunes Ungdomsskolebestyrelse    

I alt vederlag

 

265.198,96  

Borgmesterforvaltningen