Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Rådmand Brian Skov Nielsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014.

Rådmand Brian Skov Nielsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014

 

2017

 

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

817.068,96*

 

Ældre- og Handicapudvalget

 

Formand

 

 

 

 

Økonomiudvalget

 

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

 

Medlem

 

 

 

 

Kommunens styrelse under krise eller krig

 

Medlem

 

 

 

 

Odense Kommunes Handicapråd

 

Medlem

 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

 

Medlem

 

 

50.000

 

Sundhedsudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg) Medlem
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

 

Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

 

 

 

 

 

 

Øvrige
KL's repræsentantskab Medlem Mødediæter

 

KKR Syddanmark

 

Medlem Mødediæter
Forretningsudvalget KKR Syddanmark. Medlem Mødediæter

 

I alt vederlag

 

 

867.068,96

 

*Det højere vederlag skyldes, at Brian Skov Nielsen er rådmand.

 

2016 

 

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

605.804,04*

Ældre- og Handicapudvalget

Formand

 

Økonomiudvalget

Medlem

Beredskabskommissionen

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Kommunens styrelse under krise eller krig

Medlem

 

Odense Kommunes Handicapråd

Medlem

Odense Bæredygtighedsråd

Medlem

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Medlem

50.000

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

Medlem

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

 

 

Bestyrelsen for Odense Havn
Øvrige
KL's repræsentantskab Medlem Mødediæter
KKR Syddanmark Medlem Mødediæter

I alt vederlag

655.804,04

 

*Det højere vederlag skyldes, at Brian Skov Nielsen er rådmand fra den 10. september 2015
 

2015 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

605.804,04*

Ældre- og Handicapudvalget

Formand

 

Økonomiudvalget

Medlem

Beredskabskommissionen

Medlem

 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Kommunens styrelse under krise eller krig

Medlem

 

Odense Kommunes Handicapråd

Medlem

Odense Bæredygtighedsråd

Medlem

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Medlem

50.000

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

Medlem

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S

 

 

Bestyrelsen for Odense Havn
Øvrige
KL's repræsentantskab Medlem Mødediæter
KKR Syddanmark Medlem Mødediæter

I alt vederlag

655.804,04

*Det højere vederlag skyldes, at Brian Skov Nielsen er rådmand fra den 10. september 2015
 

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

165.198,96
By- og Kulturudvalget

Medlem

Grønt Råd

Medlem

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

Fredningsnævnet for Fyn

Medlem

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse

Medlem

Odense Bæredygtighedsråd

Medlem

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Medlem

50.000

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter
Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S
Bestyrelsen for Odense Havn

I alt vederlag

215.198,96

 

 


Borgmesterforvaltningen