Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Bo Libergren deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014.

Byrådsmedlem Bo Libergren deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014

 

2017

 

I egenskab af:

 

 

Byrådsmedlem er:

 

 

Vederlag årligt (kr.)

 

 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

 

171.504,55*

 

Børn- og Ungeudvalget

 

Medlem

 

 

 

 

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

 

Medlem

 

 

 

 

Bestyrelsen for det Fynske Kunstakademi

 

Medlem

 

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S
Næstformand

75.000

 

Kontaktudvalg 0-6 år, Syd

Medlem

 

Kontaktudvalg 6-12 år, Syd

Medlem 

 

 
Kontaktudvalg Ungemiljø, Vest

Medlem

 

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

 

Kommunalpolitisk Topmøde
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

 

I alt vederlag

 

 

246.504,55

 

 

2016

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

147.515,28*

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

 

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

Medlem

 

Bestyrelsen for det Fynske Kunstakademi

Medlem

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S
Næstformand
75.000
Kontaktudvalg Børnemiljø Syd Medlem
Kontaktudvalg Ungemiljø Vest Medlem

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Kommunalpolitisk Topmøde
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

I alt vederlag

222.515,28

 

* Dertil kommer tillæg for tabt arbejdsfortjeneste

 

2015

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

147.515,28*

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

 

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

Medlem

 

Bestyrelsen for det Fynske Kunstakademi

Medlem

Bestyrelsen for Fjernvarme Fyn A/S
Næstformand
*31.250
Kontaktudvalg Børnemiljø Syd Medlem
Kontaktudvalg Ungemiljø Vest Medlem

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 

 

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Kommunalpolitisk Topmøde
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

I alt vederlag

178.765,28

 
* Dertil kommer tillæg for tabt arbejdsfortjeneste

* Hvervet udløser et honorar på 75.000 kr. årligt, men idet hvervet først er tiltrådt pr. 20. august, er der kun udbetalt 31.250 kr.  

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

145.198,96*

Ældre- og Handicapudvalget

Medlem

Bestyrelsen for Odense Bys Kunstfond

Medlem

Bestyrelsen for det Fynske Kunstakademi

Medlem

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

Bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Børn og unge-udvalget (§18-udvalget/tvangsfjernelsesudvalget)
Kommunalpolitisk Topmøde
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og kommunale valg

I alt vederlag

145.198,96

* Dertil kommer tillæg for tabt arbejdsfortjeneste


Borgmesterforvaltningen