Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Anker Boye deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014.

Tidligere borgmester og nuværende byrådsmedlem Anker Boye deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014

 

 

2017

 

  

I egenskab af:

  

Byrådsmedlem er:

  

Vederlag årligt (kr.)

  

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

192.750,55

 

 

By- og Kulturudvalget

 

Næstformand

 

 

 

Generalforsamling for Danske Havne

 

Medlem

 

0

 

 

Kommunalpolitisk Topmøde

  

Medlem

 

0

 

 

Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S og

NGF Nature Energy Holding A/S

 

 
 Næstformand

 

 

75.000

 

Bestyrelsen for NGF Nature Energy Biogas A/S

 

Medlem

 

 

50.000

 

Bestyrelsen for Lindø Port of Odense A/S

  

Næstformand

  

200.000

 

 

Odense Teater

  

Medlem

  

31.200

 

  

Københavns Lufthavns Vækstkomité

  

Medlem

  

0

 

 

Regionale aktiviteter

 

Foreningen EU og int. samarb. Syddanmark -
SDEO (South DK House,Bruxelles)

 

  

Medlem

  

20.000

Syddansk Vækstforum  Medlem

0

 

  

Valgt af KL

  

KL´s Bestyrelse

  

Medlem

 
 63.314

 

 

Sampensions bestyrelse

  

Formand

  

236.309

 

 

Sampensions revisionsudvalg

  

Medlem

  

53.809

 

 

KommuneKredit

 

 

Medlem

 

70.082

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

   

 

Odense Kommunes Bevillingsnævn

 

 

 

 0

 

KL's repræsentantskab

 

 

 

 0

 

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

 

 

 0

 

I alt vederlag

 
 992.464,55

 

 

 

      

 

2016

 

 
 

I egenskab af:

 
 

Byrådsmedlem er:

 
 

Vederlag årligt (kr.)

 
 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

839.670

Generalforsamling for Danske Havne

Medlem

0

Kommunens styrelse under krise eller krig

Formand

 

0

Kredsrådet Fyns Politi

Medlem

0

Kommunalpolitisk Topmøde
 
 

Medlem

0

 
 

Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S og

NGF Nature Energy Holding A/S

 
 

Næstformand

 

75.000

Bestyrelsen for NGF Nature Energy Biogas A/S
 
 

Medlem

 

50.000

Odense Bæredygtighedsråd

 
 

Formand

 
 

0

Bestyrelsen for Odense Havn
 
 

Formand

 
 

90.000

Bestyrelsen for Lindø Industripark A/S Medlem 150.000
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg
 
 

Formand

 
 

0

 

Økonomiudvalget
 
 

Formand

 
 

0

Byhistorisk udvalg

Formand

 
 

0

Repræsentantskabet for Syddansk Universitet
 
 

Medlem

 
 

0

 

Udvikling Fyn
 
 

Medlem

 
 

0

Odense Teater
 
 

Medlem

 
 

31.200

 
 

Københavns Lufthavns Vækstkomité

 
 

Medlem

 
 

0

Regionale aktiviteter
Borgmesterforum
 
 

Medlem

 
 

0

Kontaktudvalget
 
 

Medlem

 
 

0

Foreningen EU og int. samarb. Syddanmark -
SDEO (South DK House,Bruxelles)
 
 

Medlem

 
 

20.000

Syddansk Vækstforum
 
 

Medlem

 
 

0

 
 

Valgt af KL

 
 

KL´s Bestyrelse

 
 

Medlem

 
 

63.314

KL Borgmestermøde
 
 

Medlem

 
 

0

KL´s Repræsentantskab
 
 

Medlem

 
 

0

KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark
 
 

Medlem

0

Sampensions bestyrelse
 
 

Formand

 
 

236.309

Sampensions revisionsudvalg
 
 

Medlem

 
 

53.809

KommuneKredit Medlem 70.082

I alt vederlag

 
 

1.679.384


 

 

2015

 

 
 

I egenskab af:

 
 

Byrådsmedlem er: 

 
 

 Vederlag årligt (kr.)

 
 

Byrådsmedlem i Odense Kommune 

833.037,12

 
 

Beredskabskommissionen

Formand 

0

Generalforsamling for Danske Havne

Medlem 

0

Kommunens styrelse under krise eller krig

Formand 

 

0

Kredsrådet Fyns Politi

Medlem  

Kommunalpolitisk Topmøde
 
 

Medlem

0

 
 

Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S og Naturgas Fyn Holding A/S

 
 

Næstformand 

 

75.000 

Bestyrelsen for Bionaturgas Danmark A/S
 
 

Medlem 

 

50.000

Odense Bæredygtighedsråd  

 
 

Formand 

 
 

Bestyrelsen for Odense Havn
 
 

Formand

 
 

90.000 

Bestyrelsen for Lindø Industripark A/S Medlem  150.000 
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg
 
 

Formand

 
 

 

Økonomiudvalget
 
 

Formand  

 
 

0

Byhistorisk udvalg

Formand 

 
 

0

Repræsentantskabet for Syddansk Universitet
 
 

Medlem

 
 

0

 

Udvikling Fyn
 
 

Medlem

 
 

0

Odense Teater
 
 

Medlem

 
 

31.200

 
 

Københavns Lufthavns Vækstkomité 

 
 

Medlem

 
 

0

Regionale aktiviteter
Borgmesterforum
 
 

Medlem

 
 

0

Kontaktudvalget
 
 

Medlem

 
 

0

Foreningen EU og int. samarb. Syddanmark -
SDEO (South DK House, Bruxelles)
 
 

Medlem

 
 

20.000

Syddansk Vækstforum
 
 

Medlem

 
 

0

 
 

Valgt af KL 

 
 

KL´s Bestyrelse

 
 

Medlem

 
 

63.003

KL Borgmestermøde
 
 

Medlem

 
 

0

KL´s Repræsentantskab
 
 

Medlem

 
 

0

KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark
 
 

Medlem

0

Sampensions bestyrelse
 
 

Formand

 
 

232.130

Sampensions revisionsudvalg
 
 

Medlem

 
 

52.857

KommuneKredit Medlem 70.000

I alt vederlag

 
 

1.667.227
 

2014

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 

829.300,08

Beredskabskommissionen

Formand 

Generalforsamling for Danske Havne

Medlem 

0

Kommunens styrelse under krise eller krig

Formand 

0

Kredsrådet Fyns Politi

Medlem 

Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

0

Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S og Naturgas Fyn Holding A/S

Næstformand

75.000

Bestyrelsen for Bionaturgas Danmark A/S

Medlem

50.000

Odense Bæredygtighedsråd

Formand 

Bestyrelsen for Odense Havn

Formand

90.000

Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg

 Formand

Økonomiudvalget

Formand 

0

Byhistorisk udvalg

Formand

0

Repræsentantskabet for Syddansk Universitet

Medlem

0

Udvikling Fyn

Medlem

0

Odense Teater

Medlem

 31.200

Københavns Lufthavns Vækstkomité 

Medlem

0

Regionale aktiviteter    
Borgmesterforum

Medlem

0

Kontaktudvalget

Medlem

0

Foreningen EU og int. samarb. Syddanmark -
SDEO (South DK House, Bruxelles)

Medlem

20.000

Syddansk Vækstforum

Medlem

0

Valgt af KL

   

KL´s Bestyrelse

Medlem

61.359

KL Borgmestermøde

Medlem

0

KL´s Repræsentantskab

Medlem

0

KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark

Medlem

0

Sampensions bestyrelse

Formand

228.250,62

Sampensions revisionsudvalg

Medlem

51.974,10

I alt vederlag

 

1.437.083,8

 

 I egenskab af:

 
 

Byrådsmedlem er:

 
 

Vederlag årligt (kr.)

 
 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

839.670

 
 

Beredskabskommissionen

Formand

0

Generalforsamling for Danske Havne

Medlem

0

Kommunens styrelse under krise eller krig

Formand

 

0

Kredsrådet Fyns Politi

Medlem

0

Kommunalpolitisk Topmøde
 
 

Medlem

0

 
 

Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S og

NGF Nature Energy Holding A/S

 
 

Næstformand

 

75.000

Bestyrelsen for NGF Nature Energy Biogas A/S
 
 

Medlem

 

50.000

Odense Bæredygtighedsråd

 
 

Formand

 
 

0

Bestyrelsen for Odense Havn
 
 

Formand

 
 

90.000

Bestyrelsen for Lindø Industripark A/S Medlem 150.000
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg
 
 

Formand

 
 

0

 

Økonomiudvalget
 
 

Formand

 
 

0

Byhistorisk udvalg

Formand

 
 

0

Repræsentantskabet for Syddansk Universitet
 
 

Medlem

 
 

0

 

Udvikling Fyn
 
 

Medlem

 
 

0

Odense Teater
 
 

Medlem

 
 

31.200

 
 

Københavns Lufthavns Vækstkomité

 
 

Medlem

 
 

0

Regionale aktiviteter
Borgmesterforum
 
 

Medlem

 
 

0

Kontaktudvalget
 
 

Medlem

 
 

0

Foreningen EU og int. samarb. Syddanmark -
SDEO (South DK House,Bruxelles)
 
 

Medlem

 
 

20.000

Syddansk Vækstforum
 
 

Medlem

 
 

0

 
 

Valgt af KL

 
 

KL´s Bestyrelse

 
 

Medlem

 
 

63.314

KL Borgmestermøde
 
 

Medlem

 
 

0

KL´s Repræsentantskab
 
 

Medlem

 
 

0

KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark
 
 

Medlem

0

Sampensions bestyrelse
 
 

Formand

 
 

236.309

Sampensions revisionsudvalg
 
 

Medlem

 
 

53.809

KommuneKredit Medlem 70.082

I alt vederlag

 
 

1.679.384

I egenskab af:

 
 

Byrådsmedlem er:

 
 

Vederlag årligt (kr.)

 
 

Byrådsmedlem i Odense Kommune

839.670

 
 

Beredskabskommissionen

Formand

0

Generalforsamling for Danske Havne

Medlem

0

Kommunens styrelse under krise eller krig

Formand

 

0

Kredsrådet Fyns Politi

Medlem

0

Kommunalpolitisk Topmøde
 
 

Medlem

0

 
 

Bestyrelsen for Naturgas Fyn I/S og

NGF Nature Energy Holding A/S

 
 

Næstformand

 

75.000

Bestyrelsen for NGF Nature Energy Biogas A/S
 
 

Medlem

 

50.000

Odense Bæredygtighedsråd

 
 

Formand

 
 

0

Bestyrelsen for Odense Havn
 
 

Formand

 
 

90.000

Bestyrelsen for Lindø Industripark A/S Medlem 150.000
Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemning og kommunale valg
 
 

Formand

 
 

0

 

Økonomiudvalget
 
 

Formand

 
 

0

Byhistorisk udvalg

Formand

 
 

0

Repræsentantskabet for Syddansk Universitet
 
 

Medlem

 
 

0

 

Udvikling Fyn
 
 

Medlem

 
 

0

Odense Teater
 
 

Medlem

 
 

31.200

 
 

Københavns Lufthavns Vækstkomité

 
 

Medlem

 
 

0

Regionale aktiviteter
Borgmesterforum
 
 

Medlem

 
 

0

Kontaktudvalget
 
 

Medlem

 
 

0

Foreningen EU og int. samarb. Syddanmark -
SDEO (South DK House,Bruxelles)
 
 

Medlem

 
 

20.000

Syddansk Vækstforum
 
 

Medlem

 
 

0

 
 

Valgt af KL

 
 

KL´s Bestyrelse

 
 

Medlem

 
 

63.314

KL Borgmestermøde
 
 

Medlem

 
 

0

KL´s Repræsentantskab
 
 

Medlem

 
 

0

KKR Kommunekontaktråd i Region Syddanmark
 
 

Medlem

0

Sampensions bestyrelse
 
 

Formand

 
 

236.309

Sampensions revisionsudvalg
 
 

Medlem

 
 

53.809

KommuneKredit Medlem 70.082

I alt vederlag

 
 

1.679.384

Borgmesterforvaltningen