Spring til indhold

Bestyrelsesposter og udvalgsarbejde

Byrådsmedlem Alex Ahrendtsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014.

Byrådsmedlem Alex Ahrendtsen deltager i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter med relevans for Odense Kommune. Vederlag og poster fremgår for henholdsvis 2017, 2016, 2015 og 2014

 

2017

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

192.750,55
Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

 

Kontaktudvalg 0-6 år, Nord  Medlem  
Kontaktudvalg Ungemiljø, Nord  Medlem  
Kontaktudvalg 6-12, Vest Medlem   
Øvrige
   
Bestyrelsen for Odense Teater Formand  75.000
Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

Pt. ingen stedfortræderposter

 

I alt vederlag

267.750,55

 

2016

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

168.969,77
Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

 

Børn- og Ungeudvalget

Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

Pt. ingen stedfortræderposter

 

I alt vederlag

168.969,77

 

2015

 

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

 
167.515,28
Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem 

 

By- og Kulturudvalget

Medlem

 

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

 Pt. ingen stedfortræderposter

 

I alt vederlag

 
167.515,28

 

2014

I egenskab af:

Byrådsmedlem er:

Vederlag årligt (kr.)

Byrådsmedlem i Odense Kommune

165.198,96
Kommunalpolitisk Topmøde

Medlem

By- og Kulturudvalget

Medlem

Stedfortræder i nedenstående bestyrelses- og udvalgsaktiviteter

Pt. ingen stedfortræderposter

I alt vederlag

165.198,96

 

Borgmesterforvaltningen