Spring til indhold

Fælles udgifter for Ældre- og Handicapforvaltningen

Fælles udgifter for Ældre- og Handicapforvaltningen.

Oversigt 2013

Navn på arrangement Tids-
punkt
Arrangements-
type
Deltagere Udgift
i kr.
Udgift
pr.
person
Ældre- og Handi-
capudvalget -
Gl. Avernæs,
Ebberup
26.-27. feb.
2013
Internt  arrangement Jane Jegind,
Dahir Roobleh,
Helle Nielsen,
Kasper Westh,
Merete Østerbye,
Tina Bue Frandsen, 
7 embedsmænd
42.313
Se bilag
3.255
 
Oversigt 2012

Navn på arrangement Tids-
punkt
Arrangements-
type
Deltagere Udgift
i kr.
Udgift
pr.
person
Kl's Sociale Temamøde,
Aalborg
31. maj-
1. jun
2012
Eksternt arrangement Merete Østerbye,
9 embedsmænd
83.728
Se bilag
8.373
Ældre- og Handicapudvalget,
Kerteminde
6.-7. feb
2012
Internt arrangement Jane Jegind,
Alex Ahrendtsen,
Annette Blynel,
Dahir Roobleh,
Helle Nielsen,
Tina Bue Jensen,
Merete Østerbye,
7 embedsmænd
76.288
Se bilag
5.449


Oversigt 2011

Navn på arrangement Tids-
punkt
Arrangements-
type
Deltagere Udgift
i kr.
Udgift
pr.
person
Netværksmøde -
EU-kommissionens netværk
om Healthy Ageing,
Bruxelles
2. maj
2011
Eksternt arrangement Jane Jegind 6.036
se bilag
6.036
Kl's sociale temamøde,
Aalborg
12.-13.
maj
2011
Eksternt arrangement Jane Jegind,
Merete Østerbye,
Olav Nielsen,
7 embedsmænd
56.558
Se bilag
5.655

Oversigt 2010

Navn på arrangement Tids-
punkt
Arrangements-
type
Deltagere Udgift
i kr.
Udgift
pr.
person
Health CareVan Konference,
USA
23.-28.
okt.
2010
Eksternt arrangement Jane Jegind 14.473
Se bilag
14.473
European Social Services
Conference, Barcelona
21.-23.
juni
2010
Eksternt arrangement Jane Jegind,
Olav Nielsen,
Dahir Roobleh,
Alex Ahrendtsen,
4 embedsmænd
113.532
Se bilag
14.192
KL´s Sociale Temamøde,
Aalborg
27.-28.
maj
2010
Eksternt arrangement Jane Jegind,
6 embedsmænd
44.996
Se bilag
6.428
Udvalgskonference
Ældre- og Handicapudvalget
1.-2. feb
2010
Internt arrangement   ÆHF-udvalget 56.208
Se bilag
4.684

Borgmesterforvaltningen