Spring til indhold

Fælles udgifter - studieturer, seminarer, konferencer

Her kan du se udgifterne til interne og eksterne arrangementer for kommunens fem forvaltninger. .

Se fælles udgifter for de fem forvaltninger:

Udgifterne til arrangementer for politikerne er delt op i følgende 4 grupper:  

 • Eksterne arrangementer som konferencer, seminarer, årsmøder, kongresser (af mere end én dags varighed)
 • Interne arrangementer som kommunens egne arrangementer for byrådspolitikere, der overstiger en samlet udgift på 10.000 kr.
 • Studieture - udvalgsrejser
 • Venskabsbysamarbejde

Oversigten viser hvor arrangementstype, deltagere, tidspunkt og udgifter.

Hvad angår byrådsseminarer og andre møder, så vælger vi stedet ud fra bl.a.:

 • At Odense Kommune har indkøbsaftale med stedet
 • Prisen. Vi indhenter overslagspriser på forskellige konferencesteder.
 • At der er relativ hurtig og nem adgang til stedet
 • At stedet har de rette faciliteter

I forbindelse med byrådsseminarer betaler Odense Kommune for én velkomstdrink og drikkevarer til middagen. Odense Kommunes samlede regning for mad og drikke bliver holdt på et rimeligt og jævnt niveau.

Følgende indgår i den samlede udgift afhængig af arrangementets karakter:

 • Transport
 • overnatning
 • forplejning
 • evt. diæter
 • udgifter til konference, seminar m.m.
 • udgifter til repræsentation i forbindelse med rejsen

Beløbene angives inklusive moms.

Oplysningerne bliver lagt på hurtigst muligt og senest 2 måneder efter, rejsen er foretaget. 

Borgmesterforvaltningen