Spring til indhold

Regler for godtgørelser af udgifter

Regler for godtgørelser af udgifter.

Reglerne for de enkelte områder: 


Telefon

Byrådets medlemmer får udleveret en smartphone, som er kommunes ejendom. Byrådets medlemmer får betalt abonnement på den udleverede smartphone. Odense Kommune dækker udgifter til et samlet forbrug for smartphone på max. kr. 10.000 årligt. Yderligere udgifter bliver opkrævet hos det enkelte byrådsmedlem. Borgmester og rådmænd får fuld dækning. Der vil ske indberetning til SKAT af værdien af fri telefon.

Befordring i egen bil

Oversigten viser udgifterne til kørsel i egen bil inkl. evt. P-afgift og broafgift. Godtgørelsen er baseret på statens takster.

Befordring i Taxa

Oversigten viser udgifterne til medlemmets taxakørsel. Taxa kan som udgangspunkt kun bruges indenfor kommunegrænsen

Befordring med offentligt transportmiddel

Byrådets medlemmer kan vælge at få udleveret et buskort til det regionale trafikselskab. Hvis et medlem ikke anvender egen bil ved kørsel uden for kommunegrænsen ydes der som udgangspunkt godtgørelse svarende til befordring med billigste offentlige transportmidler.

Avis og abonnementer

Der betales for et abonnement på Fyens Stiftstidende samt på tidsskrifterne "Danske Kommuner" og "Kommunen". Udgifterne til disse abonnementer betales som et helårsabonnement og fremgår derfor i den måned de betales.

Hjemmearbejdsplads

Byrådsmedlemmerne får stillet en hjemmearbejdsplads - bærbar pc, printer, ASDL-forbindelse, licenser m.m. - til rådighed. Hjemmearbejdspladsen, herunder etableringen, betales af kommunen og er kommunens ejendom. 
Udgiften til hjemarbejdsplads er 5232 kr. årligt pr. byrådsmedlem. Der kan i enkelte tilfælde være små variationer i beløbets størrelse imellem byrådspolitikere, alt efter hvilket udstyr de vælger i starten af byrådsperioden.

Kurser

Oversigten indeholder alle udgifter i forbindelse med deltagelse i kurser. M.h.t. reglerne for deltagelse i kurser henvises til Odense Kommunes kursusregulativ i afsnittet om regler.

Repræsentation ekskl. gaver

Repræsentation har til formål at øge kendskabet til og velvilligheden over for kommunen, herunder indgå aftaler, knytte forbindelser, der på kort og lang sigt er i kommunens interesse. Der er tale om udgifter til fx frokoster og middage med eksterne, hvor rådmand / borgmester er vært.

Gaver

Der er tale om udgifter til gaver i forbindelse med fx receptioner, runde fødselsdage, indvielser og lignende, der gives af borgmester / rådmand.

Frikort

Byrådets medlemmer har frikort til følgende institutioner:

  • Odense Idrætsparks anlæg (svømmehaller, friluftsbadet, stadion, atletikstadion, cricketstadion, idrætshallen, isstadion og cykelbanen)
  • Odense Bys Museer
  • Odense Symfoniorkester
  • Odense Zoo
  • Odense Å (fiskeri)
  • Fyens Væddeløbsbane
  • Brandts Klædefabrik
  • Børnekulturhuset Fyrtøjet
  • Kommunale arrangementer i Kulturmaskinen og Teaterhuset
  • Posten/Dexter

Borgmesterforvaltningen