Spring til indhold

Fraværsliste for 2011

Fraværsliste for 2011.

Børn- og Ungeudvalget:

Fravær ved møder i 2011

Årsag:
1 Varetagelse af andet offentligt hverv
2 Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag
3 Sygdom
4 Graviditet / barsel
5 Ferie
6 Privat
7 Samlet antal fraværsdage

Navn         

1

2

4

5

6

7

 

Tim Vermund

 

 

  22/11

 

 

 

  1

Helle Nielsen 

 

 12/4
3/5

  1/2
  7/6
 21/6

 

 

     

     5

Stina Willumsen           18/1                    1 
Veronica Hansen                            

Mark Grossmann

   
       

 

   

   

Mai Henriksen

    4/10

      

             

  1

Pernille Bendixen      1/2     20/12            6/12   3   
 Olav Rabølle Nielsen              
 Lars Havelund    22/11          1

Børn- og Ungeforvaltningen