Spring til indhold

Odense Inderhavn

Den indre del af Odense Havn er i de kommende år centrum for et af Danmarks største byudviklingsprojekter. Du kan dele dine idéer og input til en ny bydelsudviklingsplan og være med til at sætte dit præg på udviklingen af havnen i Odense.

Dronebillede af Odense Inderhavn.
Den indre del af Odense Havn skal i de kommende år udvikles til en endnu mere attraktiv, levende og sammenhængende bydel i Odenses transformation til en storby med omtanke. 

En bydelsudviklingsplan for Odense Inderhavn er på vej, og du kan være med til at sætte dit aftryk. Første skridt i arbejdet er nemlig en bred borgerinddragelse, hvor du inviteres til blandt andet temaværksteder, byvandring samt til at lytte til podcasts om havnen. Du kan også dele dine idéer og input til havnens udvikling ved at besvare spørgeskemaet i linket nedenfor: 

Giv din mening til kende om havnens udvikling - besvar spørgeskemaet her

 

Bydelsudviklingsplan for Odense Inderhavn

Parterne bag udviklingen af Odense Inderhavn er entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S i samarbejde med Odense Kommune og Odense Havn A/S (det tidligere LINDØ port of ODENSE). Partnerne har indgået en samarbejdsaftale, der indebærer, at de i fællesskab skal udarbejde en bydelsudviklingsplan for hele inderhavnen, og at byens borgere og interessenter skal inddrages i processen.

 

Formålet med inddragelsesprocessen er at samle input og viden om de kvaliteter, der skal kendetegne den nye bydel. Dette vil indgå i et kreativt oplæg til en arkitektkonkurrence, som forventes gennemført i 2022. Her skal et antal tværfaglige arkitektteams levere deres bedste bud på fremtidens Odense Inderhavn. Buddene skal rumme store ambitioner og samtidig være økonomisk bæredygtige, så både borgere, kommune, byudviklere og ikke mindst potentielle investorer kan se sig selv i den nye bydel. Arkitekternes bud på fremtidens Odense Inderhavn bearbejdes derefter til en endelig bydelsudviklingsplan, der skal behandles af Odense Byråd.

 

Målet er at udvikle havneområdet til en endnu mere attraktiv, levevenlig og sammenhængende bydel, der tiltrækker beboere, besøgende, foreninger og virksomheder til bydelen. 

 

Overblik over samlet proces

Arbejdet med byudviklingsplanen foregår i faser. Her kan du hurtigt få et overblik over processen med udviklingen af Odense Inderhavn.

 

Grafik der viser processen over byudviklingsplanen: Først kommer vision, dernæst arkitektkonkurrence, herefter bydelsudviklingsplan, efterfulgt af lokalplaner og høringer og til sidst byggeri.

 

Læs mere om processen her

Læs mere om borgerinddragelsen her

Læs mere om baggrunden for Odense Inderhavn her

Borgmesterforvaltningen