Spring til indhold

Odense indre havn

Den indre del af Odense Havn er i de kommende år centrum for et af Danmarks største byudviklingsprojekter. Her på siden kan du følge med i projektet og læse om dine muligheder for at deltage i processen.

Dronebillede af Odense Inderhavn.
Den indre del af Odense Havn skal i de kommende år udvikles til en endnu mere attraktiv, levende og sammenhængende bydel i Odenses transformation til en storby med omtanke. 

En bydelsudviklingsplan for Odense indre havn er på vej. Parterne har formuleret en fælles vision for udviklingen af området. En vision, der sætter retningen for projektets næste faser med afholdelse af arkitektkonkurrence og udarbejdelse af en bydelsudviklingsplan. Visionen er formuleret med inspiration i blandt andet den indledende borgerinddragelse fra efteråret 2021, hvor borgere og interessenter via temaværksteder, byvandring, interviews og spørgeskema kom med mange input og idéer. Visionen og resultaterne af denne indledende borgerinddragelse kan findes her på hjemmesiden.

  

Bydelsudviklingsplan for Odense indre havn

Parterne bag udviklingen af Odense indre havn er entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S i samarbejde med Odense Kommune og Odense Havn A/S (det tidligere LINDØ port of ODENSE). Partnerne har indgået en samarbejdsaftale, der indebærer, at de i fællesskab skal udarbejde en bydelsudviklingsplan for hele den indre havn, og at byens borgere og interessenter skal inddrages i processen.

Ved et offentligt arrangement i Odense den 8. juni 2023 blev hold Vandkunsten og SLA kåret som vinder af arkitektkonkurrencen om udviklingen af Odense indre havn. Holdet vandt med sit forslag Odense Havneby, som nu skal bearbejdes og indgå i et videre arbejde mod en bydelsudviklingsplan for bydelen, og som skal behandles af Odense Byråd.

Målet er at udvikle havneområdet til en endnu mere attraktiv, levevenlig og sammenhængende bydel, der tiltrækker beboere, besøgende, foreninger og virksomheder til bydelen. 

 

Overblik over samlet proces

Arbejdet med byudviklingsplanen foregår i faser. Her kan du hurtigt få et overblik over processen med udviklingen af Odense indre havn.

 

Grafik der viser processen over byudviklingsplanen: Først kommer vision, dernæst arkitektkonkurrence, herefter bydelsudviklingsplan, efterfulgt af lokalplaner og høringer og til sidst byggeri.

 

Læs mere om processen her

Læs mere om visionen for Odense indre havn

Læs mere om resultaterne af borgerinddragelsen her

Læs mere om baggrunden for Odense indre havn her

By- og Kulturforvaltningen