Spring til indhold

Følg processen

Her kan du få et hurtigt overblik over processen med Odense indre havn.

Grafik der viser processen over byudviklingsplanen: Først kommer vision, dernæst arkitektkonkurrence, herefter bydelsudviklingsplan, efterfulgt af lokalplaner og høringer og til sidst byggeri.

Odense Kommune, byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S og Odense Havn A/S har indgået et partnerskab om at lave en bydelsudviklingsplan for Odense indre havn. Her kan du se samarbejdsaftalen indgået mellem de tre parter.

 

1. fase: Vision (afsluttet)

2. halvår 2021/1. halvår 2022

 

I denne fase var der en bred borgerinddragelse, der havde til formål at samle input og viden om de kvaliteter, der skal udgøre bydelen på havnen. Borgerinddragelsen bestod blandt andet af et spørgeskema, temaværksteder og byvandring. Med afsæt i den indledende borgerinddragelse, samt parternes ønsker og idéer for bydelen, udarbejdes en fælles vision som bliver udgangspunktet for det videre arbejde med bydelsudviklingsplanen.

 

Læs mere om visionen for Odense indre havn

Læs mere om resultaterne af borgerinddragelsen her

 

 

2. fase: Arkitektkonkurrence (afsluttet)

Start medio 2022 og afsluttet medio 2023

 

I denne fase gennemførte A. Enggaard en arkitektkonkurrence i form af et såkaldt parallelopdrag. Først udarbejdede parterne et konkurrenceoplæg. Oplægget var baseret på den fælles vision samt viden og input fra den indledende borgerinddragelse.

En række tværfaglige rådgiverteams blev indbudt til at deltage i konkurrencen. Med udgangspunkt i konkurrenceoplægget skulle de konkurrere om at komme med det bedste bud på en ny bydelsudviklingsplan for Odense indre havn.

Konkurrencen blev afsluttet med en bedømmelse og udpegning af et vindende rådgiverteam.

Læs mere om vinderholdets projekt, de to øvrige konkurrenceforslag og dommerbetænkning på A. Enggaards hjemmeside. 

 

 

3. fase: Bydelsudviklingsplan

2023 - 2024

 

I denne fase udarbejdes den nye bydelsudviklingsplan (igangværende). Bydelsudviklingsplanen udarbejdes med afsæt i arkitektkonkurrencens vinderforslag, men kan også indeholde gode elementer fra de øvrige forslag. 

Denne videre planlægning- og udviklingsproces er behandlet november 2023 i By- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget. I første omgang for at sætte gang i arbejdet. Herefter forventes en inddragelse af grundejere, interessenter og borgere i Odense kommune for at hente input til det videre arbejde med en samlet plan for området.

Bydelsudviklingsplanen vil komme i offentlig høring, inden den skal behandles af Odense Byråd.

 

4. fase: Lokalplaner og høringer

I denne fase udarbejdes de juridisk gældende lokalplaner for bydelens delområder med dertilhørende lovpligtige høringsperioder.

 

5. fase: Byggeri

I denne fase realiseres visionerne med udgangspunkt i bydelsudviklingsplanen og lokalplanerne.   

 

Læs mere om borgerinddragelsen her

Læs mere om baggrunden for Odense indre havn her

By- og Kulturforvaltningen