Spring til indhold

Baggrund

Den indre del af havnen i Odense - det vi kalder Odense indre havn - er under udvikling til en ny og levende bydel. Udviklingen vil ske over en årrække. Først skal der udarbejdes en ny og samlet plan for indre havn – en bydelsudviklingsplan.

Dronebillede af Odense Inderhavn.

I foråret 2021 godkendte Odense Byråd en samarbejdsaftale mellem entreprenør- og byudviklingsvirksomheden A. Enggaard A/S, Odense Kommune og Odense Havn A/S om at udarbejde en bydelsudviklingsplan for Odense indre havn. 

 

Vand, havn og by

Igennem mere end 1.000 år er Odenses udvikling sket i en tæt afhængighed mellem vand, havn og by. I vikingetiden blev Odense etableret ved Odense Å, og det blev afgørende for byens position som handels- og transportknudepunkt. Siden kom udgravningen af kanalen fra Odense Fjord til Odense - noget der krævede stor ingeniørkunst og hårdt arbejde. Sammen med anlæggelsen af Odense Havn for godt 300 år siden blev dette til et nyt vendepunkt i byens historie med stor vækst til følge. Industrialiseringen tog fart og bragte både økonomisk udvikling og en markant befolkningsvækst med sig.

Odense er i dag på vej ind i en ny æra. Inderhavnen har udspillet sin rolle som hjemsted for industri, oplagring og tung trafik på land og til vands. Byens store, industrielle arbejdspladser er i stedet i stort omfang flyttet uden for byen. Havnen er under omdannelse til en ny bydel. Havnens beliggenhed mellem vand, skove, ældre bykvarterer og bymidten, den store bygningsskala kombineret med den relativt lille og intime havn og den særlige identitet og kulturhistorie udgør et stort potentiale for byudviklingen og udbuddet af attraktive boliger, erhverv, offentlige tilbud samt kultur- og fritidstilbud i byen. 

Ny udviklingsfase

Havnens transformation er allerede i gang, og den fortsætter i en ny udviklingsfase nu. 

Odense står i dag med en enestående mulighed for at udvikle en tæt, mangfoldig og aktiv bydel. Odense Byråd har besluttet, at bydelen skal udvikles indefra og ud, blandt andet ved at omdanne tidligere erhvervsområder. Derfor er Odense indre havn et strategisk vigtigt udviklingsområde for Odense. Odense indre havn er det sted, hvor byens kobling til vandet og havnens kulturhistoriske betydning stadig kan opleves. Det er et sted, mange odenseanere har en holdning til. 

Bydelsudviklingsplan skal på sigt erstatte den gældende Byomdannelsesplan 2.0.

Odense indre havn

Den første byomdannelsesplan for Odense indre havn blev vedtaget i 2003, og den blev i 2016 erstattet af Byomdannelsesplan 2.0. Siden er der blandt andet blevet bygget i alt 1.350 boliger samt kontorer og bygninger til erhverv. Hertil kommer blandt andet Havneparken, Nordatlantisk Hus og Havnebadet.

 

 Kortet over Odense Inderhavn, hvor der er en stor cirkel, der viser det område, som undersøges i processen. Der er brune og blå felter, der viser de delområder, som A. Enggaard A/S har mulighed for at købe helt eller delvist.

 

Kortet viser Odense indre havn. Cirklen viser det område, som undersøges i processen. De brune og blå felter viser de delområder, som A. Enggaard A/S har mulighed for at købe helt eller delvist.

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejdet mellem Odense Kommune, A. Enggaard A/S og Odense Havn A/S drejer sig om hele den indre del af havnen. A. Enggaard A/S har helt eller delvist mulighed for at købe syv delområder med en række tilhørende tilhørende vandarealer, som er:  

 

  • Bryggen (området tættest på Åløkkeskoven)
  • Søkvarteret (området i forlængelse af Åløkkeskoven på venstre side af Gammelsø)
  • Siloøen
  • Byens Ø
  • Havnegadekvarteret (området på højre side af Havnegade fra Buchwaldsgade til Nørrevoldgade)
  • Hjørnet af Promenadebyen ud mod Toldbodgade.
  • Pakhuskajen (området på venstre side af Havnegade fra Nørrevoldgade til Malmøgade). Pakhuskajen adskiller sig fra de øvrige områder ved at have været under udvikling i ca. 2,5 år, og der foreligger således allerede en for lokalplan for Pakhuskajen

 

Læs mere om processen for Odense indre havn

Læs mere om resultaterne af borgerinddragelsen her

Læs mere om Byomdannelsesplan 2.0 for Odense Havn

By- og Kulturforvaltningen