Spring til indhold

§ 58a aftale: Kronisk eller langvarig sygdom - selvstændige

En § 58a aftale er til dig, der er selvstændig og har en langvarig eller kronisk sygdom, der giver en del fravær.

Hvad er en § 58a aftale?

En § 58a aftale kan iværksættes for dig som selvstændig erhvervsdrivende, hvis du har forøget risiko for fravær fra dit arbejde på grund af langvarig eller kronisk sygdom.

§ 58a aftalen betyder, at du har ret til sygedagpenge fra Odense Kommune i de første to uger af sygeperioden.

Vær opmærksom på, at du som selvstændig ikke kan få bevilget en § 58a, hvis du har tegnet forsikring efter sygedagpengelovens § 45 med ret til sygedagpenge fra første, anden eller tredje sygedag.

Hvem har mulighed for at få en § 58a aftale?

En § 58a aftale kan iværksættes, hvis:

  • din risiko for sygefravær fra dit arbejde er forøget på grund af langvarig eller kronisk sygdom, og din sygdom medfører et fravær på mindst 10 dage om året
  • du skal indlægges, have behandling eller genoptræning på grund af din sygdom, som er besluttet på ansættelsestidspunktet eller
  • du har fået udbetalt sygedagpenge eller løn i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder

Aftalen kan indgås for 2 år ad gangen. 

Er du arbejdsgiver?

Har du en medarbejder, som skal søge en § 56 aftale på grund af kronisk eller langvarig sygdom? Så er det dig som arbejdsgiver, der skal starte ansøgning op i virk.dk. Læs mere om § 56

Sådan søger du om § 58a

Du ansøger om en § 58a aftale ved at benytte blanketten DP 213 på virk.dk, som du kan tilgå via selvbetjeningsløsningen her på siden.  

Ansøgningen bliver automatisk sendt til Odense Kommune, som står for at bevilge aftaler efter § 58a.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen