Spring til indhold

§ 58a-aftale: Kronisk eller langvarig sygdom - selvstændige

En § 58a-aftale er til dig, der er selvstændig og har en langvarig eller kronisk sygdom, der giver en del fravær.

En § 58a-aftale kan kun iværksættes, hvis du har fravær pga. din langvarige/kroniske sygdom mindst 10 dage om året. Det er din læge, der laver denne vurdering.

Yderligere må du ikke have tegnet en forsikring efter sygedagpengelovens § 45.

 

§ 58a-aftalen betyder, at du har ret til sygedagpenge fra Odense Kommune fra din første fraværsdag.

Aftalen omfatter kun fravær pga. din langvarige eller kroniske lidelse, og den kan godkendes for op til to år ad gangen.

Det er Odense Kommune, der bevilliger en § 58a-aftale.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen