Spring til indhold

Styrk dine medarbejderes læse-, skrive-, regne- eller it-færdigheder

Tidligere erfaringer viser, at en indsats for at styrke medarbejdere med ordblindhed eller læse-, skrive og regne- og it-vanskeligheder er en stor fordel for både virksomhed og medarbejdere.

Det kan være tabubelagt at have udfordringer med de basale færdigheder. Nogle medarbejdere vil derfor bruge meget energi på at skjule disse udfordringer, og det kan derfor være vanskeligt for arbejdsgiver at få øje på.

 

Du kan her læse om en virksomhed, der screenede deres medarbejdere for ordblindhed, hvilket betød, at en række medarbejdere fik hjælp til at opdage udfordringer med ordblindhed og efterfølgende har fået tilbud om ordblindeundervisning.

 

Hvad skal I være opmærksomme på?

En indsats på dette område kan være en fordel, hvis I har flere ansatte der er enten ufaglærte eller kortuddannede. Eller hvis der sker eller er sket forandringer i virksomhedens arbejdsgange eller opgaver som for eksempel:

  • Øget brug af digitale løsninger
  • Mere skriftlig information
  • Flere nye arbejdsopgaver
  • Strukturændringer, der fordrer, at medarbejderne bliver mere selvkørende
  • Øget krav om dokumentation eller registrering

 

Som virksomhed kan du søge kompensation for dine medarbejderes løn, mens de får undervisning. Læs mere om lønkompensation her.  

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen