Spring til indhold

Jobrotation

Du kan få støtte til at ansætte en vikar, når en medarbejder skal efteruddannes. Det kaldes jobrotation.

Jobrotation

Virksomhed og Arbejdskraft kan hjælpe dig med at finde egnede vikarer og hjælpe med at håndtere det administrative.

 

Du kan kontakte os for at høre mere om jobrotation. Så tager vi initiativ til et fælles møde:

  • Få kontakt til konsulenter, som kan bistå ved møder om jobrotation
  • Få hjælp til at beregne en økonomisk model for jobrotationsforløb
  • Få formidlet kontakt til uddannelsesinstitutioner, hvis I ønsker at tilrettelægge fleksible kurser/uddannelser

 

Opkvalificering af medarbejdere – her er muligheden

Hvis du planlægger uddannelse af medarbejdere eller allerede har en uddannelsesplan, vil jobrotation være et relevant redskab at bruge.

 

Formålet med jobrotation er:

  • At kunne dække medarbejdernes uddannelsesbehov, uden at virksomheden kommer bagud med arbejdet
  • At medarbejdere uddannes uden det bliver en økonomisk belastning for virksomheden
  • At virksomheden opnår et bedre rekrutteringsgrundlag i forhold til fremtidige ansættelser
  • At ledige opnår ansættelse som vikar og dermed højner egne kompetencer og skaber netværk i forhold til en fremtidig ansættelse.

 

Hvordan finansieres jobrotation

Virksomheden sender ansatte på efteruddannelse og modtager jobrotationsydelse. Virksomheden betaler løn til de ansatte og betaler kursusudgiften. Virksomheden ansætter en ledig (med minimum 6 måneders ledighed) i maksimalt 6 måneder. 

Læs mere om jobrotation og den aktuelle takst for jobrotationsydelse

 

Søg jobrotationsydelse som virksomhed hos Vitas

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen