Spring til indhold

Mentorforløb til nyansatte i virksomheden

Når du ansætter en ny medarbejder, kan det være en god idé at vælge en mentor i virksomheden, som kan være med til at give en god introduktion og oplæring. I Virksomhed og Arbejdskraft kan vi hjælpe med at yde støtte til en sådan mentorfunktion.

En mentor er en erfaren medarbejder i virksomheden, der sørger for introduktion og oplæring af den nye medarbejder i et omfang, der rækker ud over en virksomheds normale forpligtelser til introduktion og oplæring. Mentoren kan også være en ekstern person.

Mentorordningen kan anvendes ved ordinær ansættelse, ansættelse med løntilskud og fleksjob. Ordningen bruges typisk, når en ansøger ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i en længere periode.

Etablering af en mentorordning forudsætter, at mentoren har afgørende betydning for, at medarbejderen kan falde til i din virksomhed.

Vil du vide mere om mentorordningen, så kontakt Virksomhed & Arbejdskraft. 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen