Spring til indhold
Nyhed

Screening for ordblindhed gør virksomheder mere effektive

04-10-2021

Mere effektive og tilfredse medarbejdere. Det var resultatet for VandCenter Syd, da virksomheden besluttede sig for at få medarbejdere screenet for ordblindhed. Screeningen viste, at 40 ud af 100 medarbejdere havde læse-, skrive- eller regnevanskeligheder. 13 af dem var ordblinde, og de fik alle tilbudt undervisning og hjælpemidler til gavn for dem selv og virksomheden.

 

- Jeg lærte en hel masse. Mange af de ting, jeg lærte, bruger jeg lige så meget i min fritid, som jeg bruger i mit arbejde, siger Mogens fra VandCenter Syd om forløbet, hvor han fandt ud af, at han er ordblind.

I dag bruger Mogens en række forskellige hjælpemidler, for da først problemet var opdaget, stod hjælpen klar.

Hos VandCenter Syd har det også betydet meget, at en række medarbejdere fik hjælp til at opdage udfordringer med ordblindhed og efterfølgende har fået tilbud om ordblindeundervisning.

- Vi har fået nogle medarbejdere, som har lettere ved at begå sig i dagligdagen. Det er mit indtryk, at vi faktisk også har fået nogle medarbejdere, som er bedre klædt på til at tilegne sig yderligere viden, siger områdechef Andreas Bjørn Bassett fra VandCenter Syd, som lod sine medarbejdere screene i 2018.

For at gøre flere virksomheder opmærksom på mulighederne ved en screening, er VandCenter Syd sammen med VUC og Odense Kommune onsdag den 6. oktober i anledning af Ordblindeugen værter for et arrangement, hvor de deler ud af deres erfaringer med at screene og afhjælpe vanskeligheder hos deres medarbejdere som følge af ordblindhed.

- Mange voksne kæmper med ordblindhed måske uden at vide det eller uden at være opmærksomme på, hvordan de kan få hjælp til det. Derfor er Ordblindeugen et vanvittigt vigtigt middel til at få flere i tale. Alle ordblinde fortjener at få den rette hjælp, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro.  

I budgettet for Odense Kommune for 2021 er der afsat 1 mio. kr. til at gøre en ekstra indsats for at styrke ordblindeindsatsen på beskæftigelsesområdet.

VandCenter Syd og Mogens deler ud af deres erfaringer ved et arrangement på VandCenter Syd, Skt. Jørgens Gade 213, 5000 Odense, den 6. oktober 2021 kl. 8.30-11.30, hvor andre virksomheder er meget velkomne til at komme og lytte med.

 Arrangementet er stablet på benene af virksomheden, Odense Kommune og VUC, som stod for screeningen på VandCenter Syd.

Arrangementet er en del af en række arrangementer, som bliver afholdt i forbindelse med Ordblindeugen i uge 40. 

Du kan læse mere om, hvordan din virksomhed kan få lavet en screening, og hvilke hjælpemidler, medarbejderne kan få stillet til rådighed, her

Læs det fulde program for Ordblindeugen her

Tilmelding skal ske til ordblindekoordinator Lea Retoft Johansen: leajo@odense.dk

Kontaktinformation

Andreas Bassett, Områdechef for drift, VandCenter Syd, 2538 5702

Brian Dybro, Beskæftigelses- og socialrådmand, 2462 1118

Tilmelding til mødet skal ske til ordblindekoordinator Lea Retoft Johansen: leajo@odense.dk