Spring til indhold

Det gode budget

Få tips til det gode budget til en ansøgning om § 18-midler.

Budget i balance

Et budget skal som udgangspunkt gå i 0. Det betyder, at I både skal angive indtægter og udgifter til jeres frivillige sociale arbejde i Odense. 

Gennemsigtighed

I et godt budget er det tydeligt, hvilke udgifter og indtægter I forventer at have:

  • Detaljerede udgiftsposter:  Det er ikke nok at skrive: ”Forplejning til Frivillige: 30.000 kr.” Af budgettet skal det fremgå, hvor mange frivillige, der skal have forplejning og hvor mange gange.
  • Øvrige indtægtskilder: Det er positivt, at I har andre indtægtskilder end Odense Kommune. Beskriv de indtægtskilder I har til jeres frivillige sociale arbejde i Odense. Det kan være tilskud fra andre puljer og fonde, sponsorater, kontingenter og brugerbetaling. I skal også skrive, hvis I låner et kommunalt lokale. 
  • Skriv tydeligt, hvad I søger til fra os: Hvis I får støtte andre steder fra, skal I skrive i budgettet hvad I søger støtte til fra Odense Kommune.

Årsbudget eller projektbudget

Søger I til indsatser og aktiviteter der strækker sig over hele året, anbefaler vi, at I vedlægger et årsbudget. Søger I til én eller enkelte tidsbegrænsede arrangementer, er det nok at I vedhæfter et projektbudget for dette.

Flerårige tilskud: Søger I flerårige tilskud, skal I lave et budget for hvert år.

Sammenlignelighed

Budgettet skal kunne sammenlignes med et senere regnskab. Navnene på regnskabets overordnede kategorier skal være de samme som budgettets. Er der en post i budgettet der hedder "kørsel", skal der også være en kategori i regnskabet der hedder "kørsel". 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen