Spring til indhold

Søg Udviklingspuljen til frivilligt socialt arbejde

Her kan du læse mere om og søge tilskud fra Udviklingspuljen, tidligere kendt som § 18-Udviklingspuljen.

Odense Kommune ønsker at støtte op om nye frivillige sociale indsatser, når den gode idé eller behovet opstår. Udviklingspuljen til frivilligt socialt arbejde skal fremme udvikling og fornyelse af den frivillige sociale sektor. Puljens størrelse er på ca. 900.000 kr. årligt.

 

Som navnet antyder, er Udviklingspuljen målrettet nye indsatser, foreninger og aktiviteter. Du kan godt søge til husleje, hvis du ikke har søgt til det før. Har du brug for støtte til fast drift, skal du søge Hovedpuljen. Du kan søge hovedpuljen her.

 

Udviklingspuljen kan søges 1. januar til 1. september

Du kan max søge 50.000 kr. i Udviklingspuljen. Du kan søge flere gange årligt, men ikke til samme aktivitet. Du kan søge Udviklingspuljen mundtligt tre gange årligt. Tilmeld dig mundtlig ansøgning her.

 

Udviklingspuljen behandles af embedsfolk.

 

Inden du søger Udviklingspuljen

Inden du søger Udviklingspuljen, anbefaler vi, at du tager en snak med en af en af Odense Kommunes frivillighedskonsulenter:

Læs retningslinjerne grundigt. Her får du viden om, hvad du kan søge støtte til og hvad du ikke kan:
Læs retningslinjerne for puljerne til frivilligt socialt arbejde her

Søg Udviklingspuljen via det elektroniske ansøgningsskema

Du skal søge via Odense Kommunes elektroniske ansøgningsskema. Vi godkender ikke ansøgninger sendt pr. post eller e-mail.

Klik på selvbetjeningsløsningen ”Søg Udviklingspuljen” i den grønne boks. Vælg mellem målgrupperne under 65 år, eller over 65 år. 

 

Når du har sendt din ansøgning

Når du har sendt din ansøgning, tjekker kommunen om alle oplysninger og filer er med. Mangler der oplysninger, vil din ansøgning blive afvist, og du modtager et brev i foreningens digitale postkasse, hvor du bliver bedt om at sende det, der mangler. Hvis kommunen ikke har nogen bemærkninger, modtager du en kvittering. Du får også afgørelsen i foreningens digitale postkasse.

  • Beskæftigelses- og Socialforvaltningen behandler ansøgninger til målgruppen 0-65 år.
  • Ældre- og Handicapforvaltningen behandler ansøgninger for målgruppen 65+ år.
 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen