Spring til indhold

Den gode ansøgning

Få tips til, hvordan I laver en god ansøgning til Odense Kommunes to puljer til frivilligt socialt arbejde (§18-midler).

Den gode ansøgning:

  • svarer fyldestgørende på alle spørgsmålene i ansøgningsskemaet.
  • svarer kort og præcist på spørgsmålene i ansøgningsskemaet.
  • afspejler kendskab til puljens retningslinjer.
  • er i overensstemmelse med puljens målgrupper og tildelingskriterier.
  • beskriver hvordan målgruppen er udsat eller sårbar og hvorfor der er behov for en frivillig indsats.
  • tydeliggør værdien af det frivillige sociale arbejde: Hvordan gør indsatsen en forskel for målgruppen ift. sociale og sundhedsmæssige udfordringer?
  • er realistisk og tydelig ift. tal. Herunder budget, antal brugere, antal frivillige, frekvens af aktiviteter osv.
  • er suppleret af et godt og gennemsigtigt budget.
  • har synliggjort andre indtægtskilder end Odense Kommune.
 

Vejledning til det gode budget

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen