Spring til indhold

Kano og kajak gennem Munke Mose

 Læs mere herunder hvis du skal gennem Munke Mose i kajak eller kano.

Der er fine muligheder for kano- og kajaksejlads på Odense Å, også gennem Munke Mose. Det er det er dog nødvendigt at bære kanoen eller kajakken 350-400 meter, da det ikke er muligt at sejle gennem Saabyes Stryg. Cirka 150 meter opstrøms og 200 meter nedstrøms fra gangbroen ved Saabyes Stryg (også kaldet fiskepassagen) er der broer til optagning og isætning.
Der er mulighed for et hvil midtvejs på trapperne ved Saabyes Stryg.

Herunder finder du nærmere information og links om kano og kajak.

Kano- og kajakbroer og rute for overbæring 

Kano- og kajakbro i Munke Mose ca. 150 meter opstrøms broen ved Saabyes Stryg 

Kano- og kajaktro i Munke Mose ca. 200 meter nedstrøms ved Saabyes Stryg efter udløbet fra parksøen 


Sejladsbestemmelser for Odense Å
Hele året
må der sejles med robåde, kanoer og kajakker på strækningen fra Erik Bøghs Sti i Fruens Bøge til udløbet ved Seden Strand.
Fra 1. juni til 1. april må der også sejles på strækningen Brogårdsvej i Bellinge til Erik Bøghs Sti i Fruens Bøge.
Fra 1. november til 1. april må der endvidere sejles på strækningen Nr. Broby til Brogaardsvej i Bellinge

Se Sejladsbestemmelser for Odense Å for at se en kort over, hvor du må sejle.

By- og Kulturforvaltningen