Spring til indhold

Carolinekilden

Helligkilden Carolinekilden ved Stavis åen.

Bispens Lund ved Stavis åen vest for Rismarksbroen havde helt tilbage til 1664 tilhørt bispeembedet i Odense

 

Her fandtes oprindelig en lund og en vandrig hellig kilde, som har haft stor betydning i skiftende perioder, dels som friskvandsforsyning til byens borgere, dels som samlingssted.

Vandet havde en konstant temperatur på 7 grader og var så rent, at der ved kongelige besøg på Odense Slot dagligt blev hentet frisk vand fra den klare kilde. Desuden blev kildevandet betragtet som helbredende og var så eftertragtet, at man havde udsalg af vandet inde i byen.

 

Hvor der kommer mange mennesker, kan der også handles og tjenes penge, og omkring helligkilden opstod markedsplads med handel og gøgl.
 

Caroline Amalie var kronprinsesse og senere dronning til Christian 8., og de flyttede ind som kronprinspar på Odense Slot i

1815.

Under deres ture besøgte parret ofte kilden, og de kom til at holde af stedet. Derfor indrettede kronprinsen lunden omkring den hellige kilde, hvis bassin havde form som en grotte lavet i kampesten. Kronprins Christian Frederik holdt en stor fest på stedet ved Caroline Amalies 35 års fødselsdag i 1831, og ved den lejlighed opkaldtes kilden efter hende.

Stedet dannede helt frem til sidst i 1840’erne rammen om en årlig folkefest på Caroline Amalies fødselsdag den 28. juni, hvor folk strømmede sammen fra omegnen og Odense. Mange tog sejlturen over søens hovedparti, så nord om øerne Viholm og Thorslund og op ad Stavis åen til bredningen ved Næsby. Her drejede bådene ind i en lille kanal eller rende, som var anlagt fra Stavis åen ind til Bispens Lund.

Tilstrømningen af mennesker var så stor, at kroejerne inde i Odense lukkede deres tomme lokaler i dagene omkring folkefesten og stillede boder op ved kilden i stedet.

Den fynske guldaldermaler Dankvart Dreyers (1816-1852) billede "Carolinekilden ved Næsby"
malet i 1844

I 1860’erne blev Carolinekilden sat i stand, men det historiske sted fik derefter i mange år lov at ligge hen, og i forbindelse med opførelse af boligområder i 1960’erne blev kilden tørlagt.

Senest i 2004 blev kilden restaureret på initiativ af Odense Kommune, og vandet løber igen i Kronprinsesse Caroline Amalies kilde. Det er dog ikke længere helligt vand, men derimod postevand, der risler ned i det stensatte bassin. 

Skulpturen i elmetræ af Allan Bo Jensen viser
Kronprins Christian Frederik og hans viv,
Caroline Amalie, som har givet navn til kilden

Odenseanerne har igen fundet vej til byens
tidligere historiske samlingssted i den smukke
skov.

 By- og Kulturforvaltningen