Spring til indhold

Skovene langs Stavis ådal

Besøg de mange skove tæt på Stavis Ådal. Også større bynære skove som Næsbyhoved skov og Ålykkeskoven.

Skovene

I det rekreative område er der skov bag græsengene på næsten hele den sydvestlige bred, og der er stiforbindelse mellem dem.

Skovene i Stavis Ådal er Bøgeløkken og Skovløkken ved Tarup/Næsby, Snestrup Hegning fra Skovløkken forbi Carolinekilden til Ryds Å samt Spidsmålsskoven ved Ryds Åens udløb.

 

Med undtagelse af enkelte ældre træer for eksempel ved Carolinekilden er det unge skove, der er plantet på ådalssiderne i 1965 og suppleret i 1980. Træerne er hovedsagligt eg, bøg og ask.

Tæt på Stavis Å dalen ligger også de lidt større bynære skove, nemlig Næsbyhoved Skov, Åløkkeskoven og Snapindskoven.

 

Det idylliske åløb med Spidshuset eller Spidsmålshuset i baggrund (1944)

Spidsmålsskoven ved Ryds Å’s udløb i Stavis Å er et næsten jungleagtigt naturskovområde med et rigt fugleliv.
Navnet kommer af Spidshuset eller Spidsmålshuset (på billedet fra 1944) for enden af Villestofte Skovgyde.

Kilde: Paarup Lokalhistorisk Arkiv

By- og Kulturforvaltningen