Spring til indhold

Moms og kommunale tilskud

Her kan du læse om, hvilke regler der gælder for foreninger i forhold til moms og kommunale tilskud.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Er foreningen momsfritaget?

Foreninger er momsfritaget ved salg af ydelser og varer, hvis foreningen sælger for under 50.000 kr. årligt. Har foreningen en omsætning på over 50.000 kr. om året, kan I vælge at være momsfritaget, hvis foreningen kan betegnes som ”velgørende eller almennyttig”.

Foreninger kan være godt delvis momspligtige fx hvis der er salg af forretningsmæssig karakter (fx i en butik) og samtidig være momsfri i forhold til foreningens faste aktiviteter (fx en medlemscafé). Så er det vigtigt at det tydeligt fremgår af foreningens regnskab, hvilke dele af jeres virksomhed som er momspligtig, og hvilke dele der ikke er.

Tilskud fra offentlige puljer eller fonde, gaver, kontingenter og lignende er ikke momspligtige. For foreninger, som modtager kommunale tilskud, betyder det at:

  • Foreninger, der søger kommunale tilskud, skal oplyse om de er enten 100 % momsregistreret eller delvist/ikke momsregistreret.
  • Foreninger, som allerede modtager tilskud, har pligt til at meddele Odense Kommune, hvis foreningen i løbet af tilskudsåret bliver 100 % momsregistreret (med fuldt fradrag). 

Læs mere om moms og foreninger

 

By- og Kulturforvaltningen