Spring til indhold

Nyt byrum i Kottesgade

Odense Kommune etablerer frem mod 2023 et attraktivt, trygt, grønt og bæredygtigt byrum i Kottesgade. Det skal fungere som et velkomstrum til Odense og til bydelen Nørrebro.

Projektet gennemføres i to etaper:

1. etape i 2021/2022: Etablering af cykelparkering i Kottesgade med tilknytning til Byens Bro
2. etape i 2023: Etablering af det øvrige byrum i Kottesgade med togbusser mv.

Projektområdet

Projektet omfatter Kottesgade mellem Ejlskovsgade og Lerchesgade, inklusive arealerne ved og under Byens Bro. Projektet omfatter muligvis også krydsene Kottesgade/Ejlskovsgade og Lerchesgade/Ejlskovsgade, hvis det viser sig, at der er behov for at justere på disse af hensyn til togbusserne eller øvrige trafikale forhold afledt af projektet.

Kort over etape 1 og 2

Renoveringen sker i samarbejde med HF & VUC Fyn, så der etableres en samlet løsning på tværs af skel. Det vil desuden ske i dialog med DSB, Jernbanemuseet og diverse erhvervsdrivende i området.

Formålet med projektet

I 1 etape er det målet at skabe 450 cykelparkeringspladser ved Byens Bro, en hævet flade i Kottesgade, regnbede med vilde blomster og et fortov ud for den grønne kile.

Formålet med 2. etape er blandt andet at skabe:

  • gode forbindelser for fodgængere og cyklister ved Byens Bro og frem til stien i den grønne kile og fortovene i Lerchesgade
  • 8 standsningssteder for togbusser
  • parkeringspladser i området: Minimum 40 parkeringspladser til HF & VUC Fyn, handicapparkering til HF og VUC Fyn samt offentlig handicapparkering og muligvis et mindre antal offentlige, gratis parkeringspladser med tidsbegrænsning
  • løbehjulsparkering (behov afklares nærmere)
  • opholdsmuligheder og beplantning med blandt andet store træer og insektvenlige træer, buske eller urter
  • gode adgangsveje til blandt andet Jernbanemuseet, HF & VUC Fyn og erhvervsdrivende i Kottesgade

 

Tidsplan

Projektet er projekteret i foråret og sommeren 2021. Anlægsarbejdet for etape 1 går i gang fra 13. september 2021 og afsluttes ved udgangen af november 2021. Beboere og andre interessenter bliver orienteret nærmere.

Baggrund for projektet

I Kvarterplan by-havn fra 2007, Udviklingsplan for Nørrebro 2019 og Kommuneplan 2020-2032 er der planlagt et byrum i Kottesgade. I Bylivs- og byrumsanalysen fra 2018 peger Gehl Architects ligeledes på behovet for at udvikle et byrum på Kottesgade. Arealerne har i dag midlertidige belægninger i asfalt og stabilgrus og anvendes blandt andet til parkering og togbusser.

Renoveringen af Kottesgade skal binde bymidten og havnen bedre sammen. Et nyt byrum i Kottesgade kan sammen med den grønne kile og en efterfølgende renovering af Lerchesgade skabe to attraktive forbindelser for cyklister og fodgængere i det nye Nørrebro. I henhold til Udviklingsplan for Nørrebro 2019 skal forbindelserne indbyde til ophold og tryg færdsel og understøtte, at det centralt placerede område bliver en del af byens liv og flow.

Et nyt byrum i Kottesgade kan også blive et velkomstrum til Odense. Med timemodellens indførelse forventer DSB et øget antal passagerer til og fra Odense Banegård og dermed blandt andet et øget behov for cykelparkering.

Regnvand forsinkes og nedsives i regnbede, og ved skybrud ledes vandet på terræn mod Odense Havn via vandkorridorer i Lerchesgade og den grønne kile.

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Thomas Povlsen på thp@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen