Spring til indhold

Arkitektur og Byggeri

Tilmeld dig Akademiker-kandidatbanken her, hvis du søger job indenfor Arkitektur og Byggeri.

Arkitektur og Byggeri

Odense og Region Syddanmark er i vækst. Området udgør et vækstcenter ligesom Aarhus og hovedstadsområdet også er det. Odense bevæger sig fra stor dansk by til dansk storby, og byen er i forandring. Infrastruktur og nye bydele skyder op overalt, som for eksempel: Gartnerbyen, Dalum Papirfabrik, Thomas B Thriges Gade, letbanen og Korsløkkeparken.

Væksten forudsætter en stadig større boligmasse med høj arkitektonisk kvalitet og udbygning og ombygning af gadenettet, herunder letbanearbejdet. Bygningsingeniører, konstruktører og arkitekter understøtter alt indenfor byggeri og anlæg: Planlægning, design, projektering og udførelse. Opgaverne er mange og spændende. Samtidig skal du være indstillet på, at praktik og/eller job med løntilskud kan være indgangen til job.

 

Kompetenceprofiler

Til inspiration følger tre kompetenceprofiler indenfor: Bygherre, Projekterende og Udførende

 

Bygherre

I arbejdet som bygherre vil du planlægge, myndighedsbehandle og afvikle byggerier og sikre byudvikling og infrastrukturprojekter. Det vil typisk være i en kommune, boligselskab, forsyningsvirksomhed, Sund&Bælt, i staten eller hos en privat ejendomsudvikler.

Du kan have job indenfor byggesagsbehandling, vedligehold af bygningsmasse eller infrastruktur, nybyggeri eller etablering af motorveje og broer. 


Faglige kompetencer

 • Byggeledelse
 • Projektledelse 
 • Flair for økonomistyring
 • Formgivning
 • Skabe overblik og samle tråde
 • Myndighedsbehandling
 • Indsigt i relevant lovgivning
 • GIS • Arbejdsmiljøkoordinator
 • Behersker skriftligt dansk på godt niveau 

Personlige kompetencer

 • Samarbejdsorienteret
 • Udadvendt
 • Handlekraftig
 • Diplomatisk
 • Strategisk tænkende 
 • Struktureret Udviklingsorienteret
 • God kommunikator

Projekterende

Som projekterende er du med til at formgive, beregne, designe og tegne bygge- og anlægsopgaver.

Det kan være hos et rådgivende ingeniørfirma, et arkitektfirma, landinspektørkontor, en totalentreprenør i en kommune eller i staten.

Arbejdet kan både være selvstændigt og i teams. Opgaverne kan være alt fra en Femern-forbindelse eller højhusbyggeri til renovering af enfamilieshus eller anlæg af en legeplads.

Du kan sidde med arkitektur, udstykning, vejbygning, energioptimering, statik, el, VVS, spildevand eller klimatilpasning. 


Faglige kompetencer

 • Projektledelse
 • AutoCAD, Revit, Microstation, GIS, BIM
 • Excel, MS-project
 • Lovgivning indenfor byggeri, planlov, lokalplaner mv.
 • Myndighedsbehandling
 • Arbejdsmiljøkoordinator

Personlige kompetencer

 • Struktureret
 • Gode samarbejdsevner
 • Analytisk
 • Udviklingsorienteret
 • Overblik
 • Kreativ 

Kontakt

Academic Partnership


Virksomhed & Arbejdskraft, Odense Kommune

Mail: akademikerijob@odense.dk


Telefon: 6375 6363 

 

Tilbage til Akademiker-kandidatbanken

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen