Spring til indhold

Fraværsliste for Sundhedsudvalgets medlemmer 2021

Oversigt over fravær 2021

Årsag

1. Varetagelse af andet offentligt hverv

2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag

3. Sygdom

4. Graviditet/barsel

5. Ferie

6. Uoplyst/privat

 

Navn 1 2 3 4 5 6  Fraværsdage i alt
 Søren Freiesleben            
 Kasper Ejlertsen              
 Søren Windell              
 Brian Dybro              
Susanne Crawley               
Christel Gall       11.5        1
 Sanne Skougaard Andersen    6.4          1

Ældre- og Handicapforvaltningen