Spring til indhold

Fraværsliste for Sundhedsudvalgets medlemmer 2020

Oversigt over fravær 2020.

Årsag

1. Varetagelse af andet offentligt hverv

2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag

3. Sygdom

4. Graviditet/barsel

5. Ferie

6. Uoplyst/privat

 

Navn  1 Fraværsdage i alt 
Kasper Ejlertsen               
 Søren Freiesleben              
 Søren Windell              
 Brian Dybro              
 Susanne Crawley              
 Christel Gall              
 Sanne Skougaard Andersen              

Ældre- og Handicapforvaltningen