Spring til indhold

Fraværsliste for Sundhedsudvalgets medlemmer 2019

Nedenfor ses fraværslisten for 2019

Årsag

1. Varetagelse af andet offentligt hverv

2. Tjenesterejse eller anden arbejdsmæssig årsag

3. Sygdom

4. Graviditet/barsel

5. Ferie

6. Uoplyst/privat

 

 Navn Fraværsdage i alt
Kasper Ejlersen              
 Søren Freiesleben              
 Søren Windell    22/10 10/9         2
 Brian Dybro              
 Susanne Crawley              
 Christel Gall     23/4         1
 Sanne Skougaard Andersen              

Ældre- og Handicapforvaltningen